Forum: Åpent forum

Ex-Satanist Exposes Illuminati Card Game and the NWO


Ex-Satanist Exposes Illuminati Card Game and the NWO (Part 2 of 2)

Fritz Springmeier - The Top 13 Illuminati Bloodlines & their Mind Control

Testimony of a former Illuminati - Mark Cleminson

In this powerful and eye opening testimony, Mark shares his experience of growing up as a spiritualist and being called by God out of life as a clairvoyant and into ministry for Jesus Christ.

The New Atlantis - Secret Mysteries of America's Beginnings


New Atlantis is a utopian novel by Sir Francis Bacon, published in Latin (as Nova Atlantis) in 1624 and in English in 1627. In this work, Bacon portrayed a vision of the future of human discovery and knowledge, expressing his aspirations and ideals for humankind. The novel depicts the creation of a utopian land where “generosity and enlightenment, dignity and splendour, piety and public spirit” are the commonly held qualities of the inhabitants of “Bensalem”. The plan and organization of his ideal college, “Salomon’s House” (or Solomon’s House) envisioned the modern research university in both applied and pure sciences.kilde

Hvordan Frimurerne Drev Meg Fra Høyre til Venstre... * ?Psst...har du lyst til å bli med i en lukket klubb? Alt vi gjør sammen er hemmelig, og klubbhuset vårt er kanskje siste plass i Norge for bare menn.

Og her i Bodø kan du være trygg på at alle medlemmene er menn som oss. En avstemning blant medlemskapet bestemmer om du blir akseptert, men først må du bli godkjent: to nåværende medlemmer må anbefale deg og gå god for at du har ‘ordnet økonomi og godt omdømme.’ Vi velger klart bare ordentlige folk. Alle medlemmer må være kristne ? det vil si, av kristen bakgrunn – så vi slipper menn av farge og muslimer. (Og på grunn av det kan du hos oss bruke helt andre ord til å beskrive de gruppene). Her fins ikke mottakere av sosialhjelp eller noen som har kommet seg ut av kriminalitet eller fra rus. Vår klubb ekskluderer i praksis også åpne homofile, de med et betydelig, ikke alders-relatert handikap, og alle nyankomne nordmenn.

Har du lyst til å bli frimurer??

Er du en etnisk norsk mann over 24 som har lyktes i ditt liv og i ditt arbeid ? helst i et prestisjetungt yrke som juss ? og har du forretningskontakter, venner eller familie i frimurerne, blir du kanskje invitert.

Bor du utenfor Skandinavia vil du sannsynligvis takke nei. I mesteparten av verden er frimurerne en irrelevant anakronisme. I New Zealand, for eksempel, som kulturelt er meget likt Norge, har medlemskapet fra 1988 til 2010 gått ned hele 60 %, og flertallet av medlemmene er over 70 år.


I Sverge og Norge, derimot, vokser frimurerorganisasjonen som aldri før. Jeg frykter dette henger sammen med at Norge og Sverige er eneste frimurerne i verden som følger den Svenske Rite og ekskluderer ikke-kristne. Vi har nok ikke kommet lengre enn at mange nordmenn føler seg mer vel på en plass som garantert er muslim-fri.

I Bodø, spesielt, er det lurt å takke ja til en frimurerinvitasjon. Frimurernettverket her i byen kan være verdens mektigste.

Ingen by i Norge har flere frimurere i forhold til innbyggertall enn Bodø. Og min forståelse er at intet land i verden har flere frimurere (18000+) i forhold til befolkningen enn Norge. De 535 lokale menn som i 2008 utgjorde medlemskapet i Bodøs frimurere inkluderer en unik konsentrasjon av byens mest fremtredende, innflytelsesrike og bemidlede menn, som man kan se på medlemslisten her.. ¨

Frimurerne lokalt eksemplifiserer det lukkede rom der privat og offentlig kapital ut fra offentlighetens lys kan møte politiske bakmenn. I Bodøs losje sitter utbyggere, arkitekter og byggmestre, investorer, finansfolk og bankfunksjonærer til bords med politikere og offentlig ansatte som overser og regulerer Bodøs vekst; her er jurister og de fleste av byens mest vellykkede handelsmenn. Kort sagt: her er svært, svært mange av dem man bør kjenne for å få ting gjort i Bodø. Vennene fra losjen – bundet sammen av hemmelige riter og ed om solidaritet og brorskap – kan fort forme en besteborgerlig kammersregjeringen som bak lukkede dører tar de store økonomiske og sosiale beslutningene som former vår by og vår landsdel.

Konsentrasjonen av makt i Bodøs frimurerlosje gjør at denne ellers døende organisasjonen her i byen utgjør en høyst levende trussel til lokaldemokratiets prosesser. I Bodø er det simpelthen inkompatibelt å være ordfører og losjeleder.

Høyres kandidat for ordfører, Ole Henrik Hjartøy, er niende grad mestermurer: en frimurerleder som har valgt å bruke mye av sitt voksne liv på losjen.

Høyre fortjener bedre. Nasjonalt omfavner Høyre talent i alle dets inkarnasjoner. Jo Benkow var fra 1963 til 1993 kanskje Høyres mest synlige talsmann. 1 Han er jødisk: han kunne ikke bli frimurer pga sin religion. I dag er Høyre ledet av Erna Solberg. Hun er kvinne: hun kan ikke bli frimurer på grunn av sitt kjønn. Selv menn som innfrir alle frimurernes objektive kriteria for medlemskap kan i noen losjer bli nektet medlemskap om så mye som ett medlem stemmer i mot. Per Kristian Foss er Høyres nestleder. Han er åpent homofil: han ville sannsynligvis bli ekskludert på grunn av sin seksuelle preferanse.

Disse nåværende og tidligere lederne er Høyres sanne fjes: menn og kvinner som reflekterer Norges mangfold; nordmenn med opprinnelse i mange land og tilknytning til alle verdens religioner.

Det derfor oppsiktsvekkende at Bodø Høyre stiller seg ukritisk bak en leder for en klubb som på papiret ekskluderer kvinner og ikke-kristne, og i praksis diskriminerer basert på kriterier som seksuell preferanse og sosial posisjon. Med det gjør Bodø Høyre døra høy og porten vid for intoleranse.

Det taler. Høyt, og feil.


Norges kanskje største utfordring nå er å få med de 600 000 nordmenn i arbeidsalder som har falt utenfor arbeidslivet. I de siste 15 årene har 250 000 fler i arbeidsalder gått over til å leve på trygd. For å kunne ta vare på våre eldste, yngste og mest sårbare må vi få store deler av disse over fra å være utgiftsposter i statsbudsjettet til å være skattebetalere.

Disse kommer kun i jobb hvis de i større grad blir inkludert i det sosiale og private livet til de som får ting til. Studie etter studie har funnet at de som faller utenfor i stor grad er isolerte: de mangler nettverk og kontakt med de som har lyktes. Denne dynamikken videreføres av lukkede miljø som systematisk og bevisst ekskluderer nettopp de vi som samfunn må finne måter å inkludere. I lys av den prekære utfordringen som ligger i å få folk fra trygd til arbeid, sender det helt feil signal av Høyre lokalt nominerer en frimurerleder som ordførerkandidat.

Partiet lokalt vil stå mye sterkere den dag også dets ledelse reflekterer Norges mangfold og muligheter heller enn losjens lille, hemmelige klubb.

Jeg håper og tror at Hjartøy nå trer ut av frimurerne slik at han kan bli hele Bodøs ordfører.

Men det at Bodø Høyre valgte han mens han var frimurerleder, er nok til at jeg melder meg ut. I Venstre har jeg funnet en åpen og inkluderende partikultur som reflekterer en sunn forståelse av liberalisme. Der skal jeg jobbe for å få med utenforskapet – ved å bedre kårene for å starte og drive de småbedriftene der en million av oss arbeider. Marginale arbeidstakere har nemlig best sjanse til å lykkes når de jobber for seg selv.

Jeg ser frem til en frisk valgkamp, og til at Bodø snart får et borgerlig styre.

Godt valg!
kilde
VIKTIG Å HUSKEIKKE ALLE SOM VELGES INN ER KORRUPTE ELLER AKTIVE, mange verger seg får å delta aktivt etter at de skjønner hva som foregår og hvordan spillet fungerer.Mange aner ikke hvem de egentlig tjener heller.Det er derfår viktig å ikke henge dem ut som gruppe.Mange der inne spiller dobbelt roller og hjelper oss andre, hvem de er må duu selv finne ut, men klubben tjener “satan”…—

Etter hvert begynner det å tegne seg ett mønster som viser at norges maktelite knytter bånd til internasjonale organisasjoner. Ikke minst knyttes det bånd mellom det norske og utenlandske militære og etterretning. Også en del av stortingsrepresentantene og lokalpolitikerne har vært frimurere og de har hatt bånd til utenlandske losjer. Norske frimurere har også vært ledere av og organisert paramilitære grupper som Stay-behindgruppen.

Stay-behind-nettverket, ved Alf Martens Meyer hadde forbindelser til det
engelske MI 5 og CIA’s representanter ved den amerikanske ambassade. Stay-behinds
depoter ble lagt ut i åpent terreng til bruk for de organiserte enheter. De inneholdt
sambandsutstyr, klær, sprengstoff, våpen, ammunisjon, stridsrasjoner og tobakk. Utstyret kom fra Alf Martens Meyers kontor og utstyret og finansieringen kom fra England og USA. I en matrikkel for frimurerlosjen hadde Meyer IX grad i logen ”St. Olaus til de tre Søyler” i Oslo, hvor han var vikar for Første Bevoktende Broder.

Finn Sjue og Ronald Bye, oppgir i boken ”Norges hemmelige hær” at Stay-behind på sitt sterkeste disponerte fra 1-2000 mann i Norge og at den sorterte under etterretningstjenesten. Over hele Europa skall til sammen 50 000 mann være tilsluttet slike grupper, en maktoppbygging som CIA sto bak, uten at kongressen eller de respektive lands nasjonalforsamlinger var orientert. Fra Erik Rudstrøms bok om frimureriet har jeg funnet følgende avisartikkel fra VG (Verdens Gang), som har skrevet at Meyer hadde tilhørt en ”CIA-celle”:
Finn Sjue og Ronald Bye, oppgir i boken ”Norges hemmelige hær” at Stay-behind på sitt sterkeste disponerte fra 1-2000 mann i Norge og at den sorterte under etterretningstjenesten. Over hele Europa skall til sammen 50 000 mann være tilsluttet slike grupper, en maktoppbygging som CIA sto bak, uten at kongressen eller de respektive lands nasjonalforsamlinger var orientert. Fra Erik Rudstrøms bok om frimureriet har jeg funnet følgende avisartikkel fra VG (Verdens Gang), som har skrevet at Meyer hadde tilhørt en ”CIA-celle”:

Frimureriet og de skjulte makteliter

Bind 1 og Bind 2, til sammen 710 sider

er skrevet av Erik Rudstrøm, med forord av professor emeritus Edvard Vogt.

Hvem skulle tro at norsk fagbevegelse og arbeiderpartiet har fått retningslinjene for sitt politiske arbeid fastlagt av Sions Vise Protokoller, et omdiskutert skrift som ble utgitt for hundre år siden. Ingen vil vedkjenne seg forfatterskapet til dette skrift. Det er en lærebok i hvordan man skal gå frem for å erobre all makt i verden, økonomisk så vel som militært.

Les boka og last den ned GRATIS HER

Bye, Ronald og Finn Sjue 1995, Norges hemmelige hær. Historien om Stay Behind. Oslo: Tiden Norsk ForlagBye, Ronald og Finn Sjue 1995, Norges hemmelige hær. Historien om Stay Behind. Oslo: Tiden Norsk Forlag HER

Lær mer om frimurerene her, norsk tekst……………..

Den galaktiske føderasjon representert med de sivilisasjoner jeg nevnte, mener at Orion imperiet har hatt alt for mye inflytelse på Jorden (igjennom NWO kabalen) i alt for lang tid, og at det er på tide med en balanse. Sirianerne har derfor satt i gang et program hvor de inflitrerer Illuminati, og andre innvielsesbaserte skoler som frimurer ordenen, Rosenkors ordenen osv for å forandre disse vekk fra å være et sted for NWO kabalen til å være et sted får undervisning og erkjennelse av ånderlige prinsipper og opplevelser. Erranerne har også planer om en informasjons offensiv. Mer her

Utbryter: Frimurere er tempelriddere(Anders Behring Breivi & Frimurerenes forhold til tempelriddere )Del 1

Roger Aase hevder at Tempelriddere er en integrert del av frimurerordenen. Fra åttende medlemsgrad benevnes de som tempelriddere, og begynner å leke med hvite tempelridderkapper.I 2007 ble Anders Behring Breivik medlem av frimurerordenen. – Med en sterk hang til tempelriddere er ikke det rart at han ønsket seg inn, mener eksfrimurer Roger Aase.

Behring Breivik skal ha vært opphengt i middelalderens tempelridderorden, og påstår også å være «ridderkommandant» i Knights Templar i Europa – noe han beskriver som en kristen, militær orden som kjemper for å befri Vesten fra islamsk undertrykkelse. I sitt 1.500 sider lange manifest hevder Behring Breivik å ha deltatt på et møte i en høyreekstrem gruppe i London som kaller seg Tempelridderne.

LES OGSÅ: Skrev ny salme etter terrorangrepene

Benevnes tempelriddere. I 2007 ble Behring Breivik medlem av Den Norske Frimurerordenen, og oppnådde tredje grad før han ble kastet ut av losjen etter terrorangrepet 22. juli.

Roger Karsten Aase, forfatteren av boka Frimurernes hemmeligheter – Fortalt fra innsiden, forstår godt hvorfor Behring Breivik ble tiltrukket av losjen.

– Tempelriddere er en integrert del av frimurerordenen. Fra åttende medlemsgrad benevnes de som tempelriddere, og begynner å leke med hvite tempelridderkapper og får ring på høyre langfinger. Det er ikke så rart at en mann med en hang til tempelriddere og diktatoriske samfunn uten muslimer ønsket seg inn i et sånt fellesskap, sier han.

LES OGSÅ: Utøya-prest tydde til tårer og trening

«Tenk på døden». Behring Breivik var tatt opp til broder av tredje grad. Aase beskriver denne seremonien som svært ubehagelig, og i boken skildrer han noen av ritualene han måtte gå gjennom for å stige i gradene:

«Ordførende Mester stirret på oss, og sa med gravrøst:

Medbrødre. Tenk på døden. Jeg kjente frysningene gå nedover ryggen, og svetten rant nå ned i øynene. (…) Der, midt på gulvet, sto en likkiste med lokket på, og de Bevoktende Brødre pekte på den med sverdene sine. (…) De tok raskt tak i meg og la meg ned i kisten, før de la en tøyfille over ansiktet mitt.»

– Ritualene og påvirkningsmidlene er tøffe. Blant annet skal du sverge troskap med hånden på en hodeskalle, og du blir lagt i en likkiste og plassert i et rom de kaller gravhulen. Der skal du ligge til losjelederen, «Guds stedfortreder», drar deg opp av kista som et symbol på at du får en ny sjanse, forklarer Aase.

Kritisk til systemet. For å kunne være medlem av en frimurerlosje må man bekjenne seg den kristne tro. Aase nådde selv til niende grad på sin frimureriske losjevandring, men etter hvert som han steg i gradene ble han stadig mer kritisk til systemet.

– Måten frimurerlosjen praktiserte den kristne religion på, stod ikke til min egne kristne tro. De følger gammeltestamentlige ritualer i de lavere gradene. Etter at de er blitt tempelriddere følger de nytestamentlige ritualer basert på en middelaldersk kvasi-religionsforståelse, hvor det også er mye hentet fra egyptisk gudelære. For meg ble det latterlig tullskap som strider mot hele min kristne overbevisning.

– Diktatorisk hierarki. Etter Aases oppfatning har ikke losjen noe som helst med kristendom å gjøre.

– Kristne verdier handler ikke om hierarkiske riddervesen og diktatoriske forhold, de handler om åpenhet og kjærlighet, sier Aase.

Han mener heller ikke at frimureri fører til noen konstruktiv personlighetsutvikling.

– Man trenger både for- og motargumenter for å kunne utvikle seg som menneske. Det får man ikke i losjen.

Uttaler seg ikke. Pressetalsmann for Den Norske Frimurerordenen, Helge Qvigstad, ønsker ikke å kommentere losjens forhold til Behring Breivik eller Aases beskrivelse av opptaksseremoniene.

– Vi snakker aldri om ritualer, enkelthendelser eller enkeltpersoner.

Qvigstad vil heller ikke uttale seg om frimurerordenes forhold til tempelriddere.

– Utover at vi bruker malteserkorset som vårt symbol, kan jeg ikke si noe. Tempelridderideen er jo veldig generell, til og med Jan Guillous romaner er basert på korsfarere og tempelriddere. Det er ikke så rart at mange lar seg imponere av dem, sier han.

Ble ekskludert. Behring Breivik ble kastet ut av frimurerlosjen umiddelbart etter at det ble kjent at han stod bak eksplosjonen i Oslo og drapene på Utøya.

– Eksklusjonen er et uttrykk for at de handlinger han er siktet for å ha utført og de verdier som synes å ha motivert dem er fullstendig uforenlig med hva vi står for som orden, heter det i en pressemelding fra Den Norske Frimurerordenen.

kilde

Les også boka – Makten bak makten av Per-Aslak Ertresvåg
Verdenshistorien slik den blir fortalt er falsk. Det som skjules og som forfatteren avdekker, er krøniken om Makten bak makten, om klanen som sto bak og beriket seg på det økonomiske sammenbruddet i 1929, som planla både 1. og 2. verdenskrig, som finansierte både kommunismen i Russland og Hitlers opprustning.

Samtidig er det historien om Den nye verdensorden og globaliseringen. Begivenheter som drives fram av superrike maktmennesker. Markedstilpasningen, oppløsningen av gamle verdier og nasjonalstatens svekkelse, er biter i en planlagt totalitær verdensstat. Verden blir skrudd sammen på en ny måte, hvor tidligere regler for rett og urett ikke lenger gjelder.

Det er dette som kalles Den nye verdensorden, eller simpelthen globalisering. Ingen militærmakt kan stanse den utvikling som er satt i gang og som forfatteren beskriver.kjøp den her

Les også boka fra – Per-Aslak Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008) Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre
. Denne boken fokuserer på hvordan NWO-konspirasjonene har invadert vårt eget lille land takket være norske muldvarper i leder­posisjoner innen politikk, finans og industri. Mange kjenner til denne muldvarp-virksomheten, men er for konforme og tafatte til å ta et oppgjør med den. Pressen har for lengst druknet i trivialitetenes bunnløse brønn. For dem som ikke bruker Internet aktivt eller leser utenlandsk litteratur, er Ertresvågs to siste bøker den eneste norske kilde til informasjon om NWO-kabalen og dens konspirasjoner.HER

Norske frimurere – De norske losjene samler over 18.000 medlemmer. På denne siden kan du finne ut hvem som er medlem i losjene der du bor, hvem de sitter sammen med, hvilke yrker de har.

Merk at listene på tv2nyhetene.no er fra «Matrikkel for Den norske frimurerorden, 2008», og ikke et løpende oppdatert medlemsregister. HER

Den galaktiske føderasjon representert med de sivilisasjoner jeg nevnte, mener at Orion imperiet har hatt alt for mye inflytelse på Jorden (igjennom NWO kabalen) i alt for lang tid, og at det er på tide med en balanse. Sirianerne har derfor satt i gang et program hvor de inflitrerer Illuminati, og andre innvielsesbaserte skoler som frimurer ordenen, Rosenkors ordenen osv for å forandre disse vekk fra å være et sted for NWO kabalen til å være et sted får undervisning og erkjennelse av ånderlige prinsipper og opplevelser. Erranerne hDen galaktiske føderasjon representert med de sivilisasjoner jeg nevnte, mener at Orion imperiet har hatt alt for mye inflytelse på Jorden (igjennom NWO kabalen) i alt for lang tid, og at det er på tide med en balanse. KILDE

Etter hvert begynner det å tegne seg ett mønster som viser at Norges maktelite knytter bånd til internasjonale organisasjoner. Ikke minst knyttes det bånd mellom det norske og utenlandske militære og etteretning. Også en del av stortingsrepresentantene og lokalpolitikerne har vært frimurere og de har hatt bånd til utenlandske losjer. Norske frimurere har også vært ledere av og organisert paralmilitære grupper som stay-behindgrupper og de hemmelige selskap Det moderne frimureriets opprinnelse Uttdrag fra Boken; "Hjernen og Gud(1) les boka her

Bilderberg Gruppen og den sanne historien rundt dem(2)En Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre

Bilderberg-gruppen. Ifølge Giovanni Agnelli, tidligere konsernsjef for Fiat, var opprinnelsen til BG at Victor Rothschild (1910-1990) og Laurance Rockefeller (1910-2004) ble enige om at dannelsen av en union av de europeiske statene var et viktig delmål.

(Giovanni Agnelli til høyre)

De skal ha overlatt det praktiske arbeidet med dannelsen av BG til CIA, MI6 og Royal Institute of International Affairs (RIIA). Joseph Retinger (1888-1960) og prins Bernhard av Nederland (1911-2004) ble valgt til formelt å lede organisasjonen.

Sistnevnte hadde et imponerende kontaktnettverk, og som tidligere høyt ansatt for kartellet I. G. Farben visste han hva korporativisme innebærer (I. G. Farben var den korporative monsterblekkspruten bak nazi-Tyskland). Prins Bernhard var også gift med en av verdens rikeste kvinner, dronning Juliana.

(The first official meeting of the Bilderbergers took place at the Hotel de Bilderberg in Oosterbeek, Holland in May 1954. It was formed in part by Prince Bernhard of the Netherlands, a former Nazi. “The primary impetus for the Bilderberger meetings came from Dutch Prince Bernhard,” wrote author Marrs, “a former member of the Nazi Schutzstaffel (SS) and an employee of Germany’s I.G. Farben in Paris.” The Rockefellers and Rothschilds are said to have played an important part in its inception also. Pictured right is the Hotel de Bilderberg in Oosterbeek, Holland.(*))

Den første Bilderberg-konferansen ble holdt den 29-31 mai 1954 i Oosterbeek, Nederland, på Bilderberg Hotel. Siden har de holdt én konsensus-konferanse hvert år. 110-130 personer inviteres hvert år. 2/3 av dem kommer fra Europa, resten fra USA og Canada. Ca. 80 personer er regulære som kommer år etter år. Typiske gjester er finansfolk, internasjonale bankierer, industri-ledere, konsernledere, statsministre, finansministre, mediabaroner; generalsekretærer for NWO-organer som NATO, World Bank, International Mone¬tary Fund og Federal Reserve; et lite knippe med kongelige og adelige; samt lovende kandidater til toppverv. Mange blir kun invitert én gang; det kan være fordi de besitter en spesialkompetanse som de skal holde et foredrag om, eller fordi de blir evaluert og vraket.

Knut Vollebæk (f.v.), Egil Myklebust og Kristin Clemet var Norges representater på den 56. Bilderberg-konferansen denne helgen.kilde aftenposten
Det å ha vært på en Bilderberg-konferanse én gang betyr ikke nødvendigvis at man er innviet i BGs hemmeligheter, eller at man har solgt sin sjel til BG, eller at man har blitt godtatt av BG. De som bare har deltatt én gang kan nok sitte igjen med det inntrykk at BG er en uskyldig klubb der verdens mektigste kommer sammen for å diskutere i fred de globale spørsmål. Formålet med den årlige konferansen er å få den euro-amerikanske NWO-eliten til å nå konsensus om strategier, taktikk, delmål og metoder for veien videre frem mot en verdensstat. Når Bilderberg’erne kommer hjem igjen, forventes det at de yter sitt for at den agendaen det har blitt konsensus om virkeliggjøres.

Norges gullbeholdning er “stjålet”.(Norges gull)1)
Denne bomben ble sluppet på direktesendt tv hos TV- Visjon Norge på Norges hundreårsdag den 7. juni mellom kl 12:00 og 14:00.HER

Les også Den sanne historien om Bilderberg Groupen(1)En Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre
HER

Liste over De mest kjente frimurerne i Norge
HER

Artikkel her

Søkemuligheter over samtlige Bilderberg-deltakere fra 1954 til 2008 her HER

Siv Jensen bilderberg group 2006
Siv Jensen ankommer bilderberg group møtet i ottawa, canada
Se filmen her

Thorvald Stoltenberg stolt av å være en Bilderberger – Nyhetsspeilet.no beastofeast 85 videos Subscribe
14. desember 2009 kunne man lese i Østkantavisa at AUF i Oslo samt Oslo AP ønsket å åpne for en debatt omkring ruspolitikken, hvor det ble annonsert at Thorvald Stoltenberg skulle delta på et kick-off møte foran Østbanehallen tirsdag 15. desember for å samtale med aktørene fra rusfeltet, som feltet ble beskrevet som.

I den forbindelse møtte Nyhetsspeilets journalist, Armin Bahrami, Thorvald Stoltenberg. Intervjuet kan dere se her:på youtue

Bilderberg Gruppen og den sanne historien rundt dem(3)En Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre

Den årlige konferansen holdes som regel på et femstjerners hotel, helst i en småby eller på et litt isolert sted i naturskjønne omgivelser. Det totale beløpet som legges igjen etter en slik konferanse som varer 3-4 dager, er ca. 10 millioner euro.

Hele hotellet reserveres for den tiden konferansen varer, for å hindre at uønskete journalister og andre sniker seg rundt. De inviterte får vite hvor konferansen skal holdes en uke i forveien. Det er strenge krav om at det som blir drøftet, og hvem som har sagt hva, holdes hemmelig. Eierne og redaktørene for de største og viktigste TV-nettverkene, avisene og tidsskriftene er også invitert, så dette er en konspirasjon som inkluderer mainstream media på bekostning av folket.

Det virker som om David Rockefeller (født 1915) og hans frontmann Henry Kissinger (født 1923) dominerer alle de mektigste NWO-organene, mens Rothschild’ene utøver sin NWO-agenda mer diskrét i bakgrunnen. Kissinger fremstilles generelt som en alfa-hann som kjefter, brøler og truer på livet presidenter, statsministre og generalsekretærer, og behandler dem som brikker på et sjakkbrett. De som ikke adlyder ham eller ikke samarbeider godt nok kan fort havne i en skandale som gjør at de må trekke seg fra sin stilling (som Richard Nixon), eller i verste fall kan de bli drept av leie¬terrorister (som Aldo Moro).

Bilderberg Gruppen og den sanne historien rundt dem(1)En Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre
HER

Bilderberg Gruppen og den sanne historien rundt dem(2)En Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre
HER

Bilderberg Gruppen og den sanne historien rundt dem(2)En Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre

Bilderberg-gruppen. Ifølge Giovanni Agnelli, tidligere konsernsjef for Fiat, var opprinnelsen til BG at Victor Rothschild (1910-1990) og Laurance Rockefeller (1910-2004) ble enige om at dannelsen av en union av de europeiske statene var et viktig delmål.

(Giovanni Agnelli til høyre)

De skal ha overlatt det praktiske arbeidet med dannelsen av BG til CIA, MI6 og Royal Institute of International Affairs (RIIA). Joseph Retinger (1888-1960) og prins Bernhard av Nederland (1911-2004) ble valgt til formelt å lede organisasjonen.

Sistnevnte hadde et imponerende kontaktnettverk, og som tidligere høyt ansatt for kartellet I. G. Farben visste han hva korporativisme innebærer (I. G. Farben var den korporative monsterblekkspruten bak nazi-Tyskland). Prins Bernhard var også gift med en av verdens rikeste kvinner, dronning Juliana.

(The first official meeting of the Bilderbergers took place at the Hotel de Bilderberg in Oosterbeek, Holland in May 1954. It was formed in part by Prince Bernhard of the Netherlands, a former Nazi. “The primary impetus for the Bilderberger meetings came from Dutch Prince Bernhard,” wrote author Marrs, “a former member of the Nazi Schutzstaffel (SS) and an employee of Germany’s I.G. Farben in Paris.” The Rockefellers and Rothschilds are said to have played an important part in its inception also. Pictured right is the Hotel de Bilderberg in Oosterbeek, Holland.(*))

Den første Bilderberg-konferansen ble holdt den 29-31 mai 1954 i Oosterbeek, Nederland, på Bilderberg Hotel. Siden har de holdt én konsensus-konferanse hvert år. 110-130 personer inviteres hvert år. 2/3 av dem kommer fra Europa, resten fra USA og Canada. Ca. 80 personer er regulære som kommer år etter år. Typiske gjester er finansfolk, internasjonale bankierer, industri-ledere, konsernledere, statsministre, finansministre, mediabaroner; generalsekretærer for NWO-organer som NATO, World Bank, International Mone¬tary Fund og Federal Reserve; et lite knippe med kongelige og adelige; samt lovende kandidater til toppverv. Mange blir kun invitert én gang; det kan være fordi de besitter en spesialkompetanse som de skal holde et foredrag om, eller fordi de blir evaluert og vraket.

Knut Vollebæk (f.v.), Egil Myklebust og Kristin Clemet var Norges representater på den 56. Bilderberg-konferansen denne helgen.kilde aftenposten
Det å ha vært på en Bilderberg-konferanse én gang betyr ikke nødvendigvis at man er innviet i BGs hemmeligheter, eller at man har solgt sin sjel til BG, eller at man har blitt godtatt av BG. De som bare har deltatt én gang kan nok sitte igjen med det inntrykk at BG er en uskyldig klubb der verdens mektigste kommer sammen for å diskutere i fred de globale spørsmål. Formålet med den årlige konferansen er å få den euro-amerikanske NWO-eliten til å nå konsensus om strategier, taktikk, delmål og metoder for veien videre frem mot en verdensstat. Når Bilderberg’erne kommer hjem igjen, forventes det at de yter sitt for at den agendaen det har blitt konsensus om virkeliggjøres.

Norges gullbeholdning er “stjålet”.(Norges gull)1)
Denne bomben ble sluppet på direktesendt tv hos TV- Visjon Norge på Norges hundreårsdag den 7. juni mellom kl 12:00 og 14:00.*"les her ":http://detsomstatennorgeskjuler.origo.no/-/bulletin/show/573698_norges-gullbeholdning-er-stjaalet-norges-gull-1

Les også Den sanne historien om Bilderberg Groupen(1)En Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre
HER

Liste over De mest kjente frimurerne i Norge
HER

Bilderberg Gruppen og den sanne historien rundt dem(1)En Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre

(Bilderberg-gruppen og de andre mektige NWO-organene arbeider altså i det skjulte for å etablere en totalitær ikke-folkevalgt verdensregjering.De vil ha en verdensregjering der den finans-industrielle eliten kan bli oligarker som nyter fordelene av monopoløkonomi via en totalitær stat. En monopoløkonomi er det motsatte av kapitalisme. Antony C. Sutton kalte denne styreformen for ”korporativ sosialisme” .)

Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre,13. desember 2007,Daniel Estulin: The True Story of the Bilderberg Group (2007) På norsk (liste over nordmenn lengre ned på sden)

Daniel Estulin, født i Russland, er kommunikasjonsekspert og prisbelønnet for sin under­søkende journalistikk. Hans familie ble utvist fra Sovjetunionen i 1980 for anti-Sovjetisk aktivitet. Hans far, Isaak Estulin, var en fremtredende vitenskapsmann og dissident som til­bragte tre år i fengsel i kampen for ytringsfriheten og sine medborgeres rettigheter. Han ble antagelig torturert til døde. Dette krystalliserte i Daniel et ønske om å vie sitt liv til kampen for den gode sak. I 1992 viste en tidligere russisk dobbelagent (KGB, MI5) ham en rekke topphemmelige dokumenter som angikk Bilderberg-gruppen (BG). Siden da har Estulin vært såkalt Bilderberg-jeger, og har brukt det meste av sin fritid til å avsløre og bekjempe New World Order (NWO)-konspirasjonen. Han har flere ganger vært på nippet til å bli drept. Etter utvisningen fra Sovjet ble han canadisk statsborger, men har de siste årene hatt sin base i Madrid (Spania).

(Daniel Estulin forfatter av boka)

Boken The True Story of the Bilderberg Group ble først utgitt på spansk i 2005, og har i Spania blitt en bestselger solgt i 155.000 eksemplarer. Boken er nå oversatt til 24 språk. Den engelske utgaven kom ut i september 2007. En oppfølger til suksessen har allerede blitt utgitt på spansk, 46.000 eksemplarer ble solgt de seks første månedene. Den engelske utgaven av The True Story of the Bilderberg Group er ikke den første boken om BG, for i 2005 fikk ”Big” Jim Tucker utgitt Jim Tucker’s Bilderberg Diary. Tuckers bok har ikke hatt samme heldige skjebne på bokmarkedet. Det første opplaget er utsolgt, og nytt opplag har ikke blitt trykt.

The True Story of the Bilderberg Group består av tre deler, hver på seksti sider. Bare den første delen er er konsentrert om BG, så slik sett kan leserne føle seg lurt med tanke på tittelen. Bokens andre del tar for seg det andre mektige NWO-organet, Council on Foreign Relations (CFR), som siden dets dannelse i 1921 har vært USAs desidert viktigste politiske organ. Bokens tredje del skal ifølge innholdsfortegnelsen handle om det tredje mektige NWO-organet, Trilateral Commission (TC), men er i hovedsak et resyme av Antony C. Sutton (1925-2002) sine bøker om NWO-kabalens virksomhet gjennom 1900-tallet. Boken inne­holder ca. 20 sider med Estulins egne bilder av de mest kjente Bilderberg’erne. Estulins bok kan ikke kalles et helstøpt produkt. Den gir inntrykk av å være en samling av tidligere skrevne artikler som har blitt lett redigert.

Bilderberg-gruppen og de andre mektige NWO-organene arbeider altså i det skjulte for å etablere en totalitær ikke-folkevalgt verdensregjering. De vil ha en verdensregjering der den finans-industrielle eliten kan bli oligarker som nyter fordelene av monopoløkonomi via en totalitær stat. En monopoløkonomi er det motsatte av kapitalisme. Antony C. Sutton kalte denne styreformen for ”korporativ sosialisme” (eng.: ”corporate socialism”). NWO-kabalen liker selv å bruke termen sosialisme om den styringsform de vil fremme, antagelig pga. ordets positive valør. Termen sosialisme er imidlertid villedende i denne sammenheng. Den vanlige betydningen av ”sosialisme” er en delvis eller primært statsstyrt økonomi som inklu­derer en politikk som sørger for at ulikhetene i borgernes inntekt og formue ikke blir for store. Eliten har muligens slike ”sosialistiske” idealer for den store massen, men disse idealer inkluderer definitivt ikke dem selv. En mer korrekt term for den styringsform de streber etter vil være ”totalitær korporativisme”, som kan være nasjonalistisk eller globalistisk. Nasjonalistisk totalitær korporativisme vil da være det samme som fascisme. Sutton hevder i sine bøker at den amerikanske fraksjonen av NWO-kabalen skjult eller åpent har støttet alle fascistiske eksperimenter, da disse fremmer en monopoløkonomi:

Sovjetunionens kommunisme,
Mussolinis fascisme,
Hitlers nazisme,
Roosevelts New Deal,
Kinas maoisme,

  • * *

Rolf Kenneth Myhreer utdannet ved Statens Bibliotek- og Informasjonshøgskole (1990). Som selvstendig næringsdrivende har Rolf Kenneth Myhre etablert og reorganisert 12 fagbiblioteker og 4 arkiver. Som medisinsk forfatter har han på oppdrag fra Rikshospitalet og andre skrevet 30 artikler og to bibliografier om sjeldne syndromer. På eget initiativ har han skrevet og fått utgitt 20-30 artikler om globalisering, naturvitenskap og alternative emner. Han tok Datakortet i mai 2006.
“kilde ":http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Estulin.html
fortsettelse kommer

Artikkel her

Søkemuligheter over samtlige Bilderberg-deltakere fra 1954 til 2008 her HER

Siv Jensen bilderberg group 2006
Siv Jensen ankommer bilderberg group møtet i ottawa, canada
Se filmen her

Liste over De mest kjente frimurerne i Norge

Det er frimurere på Stortinget, i forsvarsledelsen, blant Kirkens menn og i næringslivet. Her er de mest kjente frimurerne i Norge:De norske losjene samler over 18.000 medlemmer. På denne siden kan du finne ut hvem som er medlem i losjene der du bor, hvem de sitter sammen med, hvilke yrker de har.""HER":http://www.tv2nyhetene.no/prosjekt/frimurer

Politikk:
Firestortingsrepresentanter er frimurere: Kenneth Svendsen(fr.p.),Per Ove Width (fr.p.), Åge Konradsen (h) og OlafMichael Thommesen (h). De to tidligere Høyre-representanteneTore A. Liltved og Arne Alsåker Spilde er også frimurere. Enrekke lokalpolitikere og fylkespolitikere er frimurere,blant dem fylkesordfører Roald Bergsaker iRogaland.

Næringsliv:
Det er flere hundrefrimurere med direktør og disponent-tittel, men det er langtmellom de store næringslivstoppene i ordenen. Leif Jarodd,tidligere direktør i Hadeland Glassverk og styremedlem i enrekke selskaper er frimurer. Det er også styreleder TaraldSivertsen i Norske Fiskeoppdretteres Forening, konsernsjefPaul Birger Torgnes i Fjord Seafood, finansdirektør EgilHerman Sjursen i Vesta, adm. dir. Torgeir Stensrud i FinanceCredit, leder i Den Norske Dataforening, Svein Stavelin, ogpresident John Skjelvaag i Norges Bilbransjeforbund. Det erogså frimurere i NHO-styret og iNHO-administrasjonen.

Kirken:
Knapt 100prester og organister i Den norske kirke er frimurere. Ingenav dagens biskoper er frimurere, men flere tidligerebiskoper har gått aktivt inn i ordenen ved nåddpensjonsalder, blant dem nylig avdøde Borg-biskop GunnarLislerud og tidligere biskop i Nidaros, Tord Godal. Flerepensjonerte domproster er også med i ordenen sammen medflere titalls sogneprester, blant dem sogneprest AndersKjuus i Fagerborg menighet i Oslo og Stavanger-prestene OddOfferdal og Tormod Wasbø. Sjømannspresten i London, HelgePettersson, er ogsåfrimurer.

Forsvaret:
Rundt 250 offiserer og pensjonerte offiserer er i dag med i ordenen, blant demer Generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor OddFrøise Tangen, og generalmajor Åge J. Hamang, kommandør forluftstridskreftene i Nord-Norge. Tidligereøverstkommanderende i Nord-Norge, generalløytnant DagfinnDanielsen er ogsåfrimurer.

Politiet/påtalemyndigheten:
Rundt 200 politibetjenter, politijurister og pensjonertepolitifolk er med i frimurerordenen. Av disse er over 20lensmenn. I tillegg finnes det minst seks politimestere iordenen: Olav E. Sønderland (Stavanger), Per Martin Marum(Trondheim), Einar Henriksen (Lillehammer), Odd Jørgensen(Harstad), Anders Nerli (Kongsvinger) og Bjørn Valvik(Florø).

Advokater:
Advokatstanden ersterkt representert i Frimurerordenen. Totalt er det rundt200 av dem i landets losjer. På listen over advokater finnesMorten Kjensli, Bjørn Bråthen, John Christian Elden, PerArne Flod, Birger Nilsen, Trond Werner Lunde, Ole Lindsethog Per Kyllingstad. Stavanger-advokaten Thorstein Furustøl,Tønsberg-advokaten Leif Kilde Evensen og Odd K. Einstablandi Kristiansand er ogsåfrimurere.
Domstolene:

Noen få dommere e rmed i Frimurerordenen. Blant disse er lagdommer i Gulating,Ivar Drevland, byrettsdommerne Kåre Røkkum og TorsteinHellesnes i Oslo og byrettsdommer Henrik Lunde i Stavanger.Også sorenskriveren i Halden, Arnfinn Agnalt, ogsorenskriveren i Horten, Thomas Hazeland, er frimurere.Tidligere høyesterettsjustitiarius Erling Sandene er ogsåmedlem av ordenen.

Offentlig forvaltning:
Fylkesmann Svein Alsaker i Hordaland erfrimurer. Det er også hans forgjenger Håkon Randal, som idag er president i Norsk Forsvarsforening. FylkesrådmannSigurd Haldorsen i Troms er også frimurer sammen med enrekke rådmenn, blant andre Hamar-rådmann Svein M. Skaar-aasog rådmannen i Hammerfest, Jens AreBrevik.

Presse/Medier:
Det er over 20journalister og redaktører i Frimurerordenen. NRK-sjef JohnG. Bernander har flere av sine ansatte i ordenen: VidarLønn-Arnesen, Roald Øyen, Magne Misje (NRK-Hordaland),Oddvar Kristoffersen (NRK-Nordland) og Yngve Tørrestad(NRK-Vestfold). Også Knut Haavik (eks-redaktør i Se & Hør),Kurt-Johnny Olsen (Aftenposten), Lars Elton(arkitektur-skribent), Odd Rune Askeland (StavangerAftenblad) og Lofotens fiskerimedarbeider John-Arne Storhauger frimurere. Tidligere Sunnmørsposten-journalist ogeventyrer Ragnar Thorseth er også med iordenen.

Kultur/Underholdning:
Norskkultur og underholdningsliv er dårlig representert ifrimurerlosjene. En gruppe skiller seg imidlertid ut:Operasangere. Det er 10-12 av dem i ordenen, blant andreOddbjørn Tennfjord og Terje Stensvold. De to mest kjenteunderholdningsartistene i ordenen er Tor Erik Gunstrøm iDizzie Tunes og Øystein Dolmen (Knudsen & Ludvigsen).Forfatter og tidligere pop-journalist Yngvar Holm erfrimurer. Ferdinand Finne var også medlem avordenen.

KILDE

Den galaktiske føderasjon representert med de sivilisasjoner jeg nevnte, mener at Orion imperiet har hatt alt for mye inflytelse på Jorden (igjennom NWO kabalen) i alt for lang tid, og at det er på tide med en balanse. Sirianerne har derfor satt i gang et program hvor de inflitrerer Illuminati, og andre innvielsesbaserte skoler som frimurer ordenen, Rosenkors ordenen osv for å forandre disse vekk fra å være et sted for NWO kabalen til å være et sted får undervisning og erkjennelse av ånderlige prinsipper og opplevelser. "KILDE ":http://www.semjase.no/Politikk3.html

Hells Angels mer samfunnsskadelig enn frimurerlosjen?av Øystein Meier Johannessen Formann i Nordlands Samfunnsparti.

I ytterste konsekvens så er det ikke verre at det etableres en Hells Angeles klubb i Mo i Rana enn at Mo i Rana er styrt bak fasadsene av frimurere, noen småkorrupte politikere og noen aktive næringsdrivende som både bedriver med kriminalitet , kameraderi og korrupsjon

La Hells Angels få etablere seg i Rana på lik linje som samfunnet aksepterer etableringen av frimurerlosjen og andre høyborgelige losjer. Dersom noen av Hells Angels medlemmene gjør forbrytelser så får samfunnet etterforske dem og de får sin straff på lik linje med andre .

Trusselbildet av Hells Angels minner meg om det USA skapte trusselbilde av Al-Qaeda og muslimene, – latterlig og hysterisk og helt ute av proporsjon.
Man er nødvendigvis ikke mer kriminell om man liker skinnjakker fremfor sort dress med blankpussede sko og hvite hansker til.

Jeg må få si til de, om de fins, som måtte ha sympati for hva jeg skriver så har det med rettferdighet å gjøre. Samfunnet har til alle tider laget skrekkbilder eller utgrupper#! som har blitt stigmatisert, trakassert og herset med omtrent som de spedalske i Bibelen.
Jeg forsvarer muslimenes rett til å bygge moske i Tromsø, jeg forsvarer Bibelen sin rett til å bygge, kjøpe eller leie sitt eget klubbhus, jeg forsvarer de homofiles rettigheter ut i fra menneskerettighets erklæringens ånd, og jeg forsvarer menneskene som foretrekker cannabis fremfor
alkohol uten at jeg av den grunn verken er muslim, medlem av Hells Angel, homofil, eller til nå, – bruker av is. Det handler om rettferdighet og det handler om å respektere andre mennesker enn seg selv og sin egen klikk.

Ps. Om den hypotetiske situasjon skulle oppstå at jeg hadde blitt tvunget til å gjøre et valg om medlemskap i Hells Angels eller frimurerlosjen , så ville jeg ha valgt Hells Angel. Jeg ville heller ha sittet rundt et bål med mine motorsykkelvenner i grønne fine omgivelser å drukket te trukket på maruhanna enn å ha sittet blant likkister med noen små-korrupte fasadeborgere i losjens#! mørke kjellerom og drukket voldsfremkallende alkohol

Vennlig hilsen Øystein Meier Johannessen

Formann i Nordlands Samfunnsparti.

17. oktober 2006 gikk Øystein Meier Johannesen til det skritt å sette fyr på sin egen bil. Dette ble gjort utenfor rådhuset i Korgen, hvor det var kommunestyremøte. Meier Johannesen var selv på dette kommunestyremøtet, som ble avsluttet uten at sakslisten ble gjennomført.Øystein Meier Johannesen påstår selv at det var en protest mot Israels og USAs behandling av palestinerne.

I den fullstendige Jesuitt-eden står det at de vil
arbeide for paven i de land de kommer til, og “gjøre mitt ytterste for
å utrydde de hedenske protestantiske eller liberale doktriner, og å ødelegge
alle deres påståtte statsmakter, kongelige eller annet.”Jeg
ønsker å være med opplyse om denne eldgammle blodslinjen som består av blodtørstige reptiler fra Antlantis tid.Jeg snakker om THE ILLIMATUI AND
THE COMMITTEE OF 300

De som blir Frimurere
for å ha litt hygge og fellesskap er de virkelige brikker i spillet.
De utgjør en front eller dekke for den virkelige plan og handling i
dette spillet. Ute i kulissene manipulerer mesterspillerene vår
regjering og verden ellers for en endelig overtagelse og politisk sjakk
matt.»STERKE KREFTER I DET SKJULTEFlere Norske politikere
og samfunnsledere er med i hemmelige organisasjoner som arbeider
for europeisk enhet og Verdensherredømme. Noen av disse er bilderbergruppen,
Romaklubben, Den Trilaterale Kommisjon m.fl. Vi må heller ikke
glemme Jesuits ordenen, som arbeider for å fremme hensiktene for den
Katolske kirke.

Frimureriet og det hemmelige selskaket
Også en del av stortingsrepresentanter og lokalpolitikerne har vært frimurere og de har hatt bånd til utenlandske losjer. Norske frimurere har også vært ledere av og organisert paramilitære grupper som Stay-behindgruppen.

Spredningen av de multinasjonale selskapene over hele kloden har hatt en destabiliserende virkning på den globale økonomien, og er årsaken til økt arbeidsledighet, offentlige budsjettkutt, storstilte folkevandringer i land og mellom land, og miljøødeleggelser.Les De kapitalistiske fyrster her

Etter hvert begynner det å tegne seg ett mønster som viser at Norges maktelite knytter bånd til internasjonale organisasjoner. Ikke minst knyttes det bånd mellom det norske og utenlandske militære og etteretning. Også en del av stortingsrepresentantene og lokalpolitikerne har vært frimurere og de har hatt bånd til utenlandske losjer. Norske frimurere har også vært ledere av og organisert paralmilitære grupper som stay-behindgrupper og de hemmelige selskap Det moderne frimureriets opprinnelse Uttdrag fra Boken; "Hjernen og Gud(1) les boka her

Semjase og flere andre Erranere har nå innledet et sammarbeide med en gruppe i Norge, som de
har telepatiske kontakter med. Semjase og andre Erranere har hatt sporadiske telepatikontakter
med enkelte medlemmer av denne gruppen siden slutten av 80 tallet og for noen enda tidligere.
I forbindelse med det nye Erranske initiativet er denne nettsiden opprettet. Her vil det finnes meldinger og
kanaliseringer Semjase og andre Erranere har gjordt med denne gruppen med mere.Velkommen til Semjase.no

Annonse