Sandbox_128x128 FORBY frimureriets nasjonale losjer pga.Deres "onde" skjulte UGJERINGER

Frimurerlosjen kan ikke beskrives ,det må leses eller oppleves på “din kropp og sjel”.

Jeg skal oppsumere kort hva frimurerlosjbrødrene er en del av enten av viten eller uvitenhet.

Det er en rekke navn som går igjen,når man leser eller prater om frimurere.
Jeg vil bare gå innpå noen,men se på frimurene som en gruppe mennesker som er inni en pyramide,der de som betyr minst har et poeng,og de som betyr mer for denne gruppen har to til femti poeng.

Men det fins flere grupper en bare frimurene,deres forhold til frimurene vil jeg raskt fortelle deg.

Det viktigste er at DU setter deg inn i dette slik at VI skal kunne klare å begrense deres makt.
Der det er fremmedord bruker du fremmedordboka VIKTIG
Alt du vil vite om dette temaet på norsk og engelsk skal ligge direkte her eller som links.

Dette er ikke konspirasjonteorier dette er virkelighet,disse mørke kreftene driver med konspirasjon mot oss.

Korrupsjon ,manipulasjonen,INFILTRASJON,Spekulasjonsøkonomi,kriger,mafia,sykdommer,oljeindustrien,bilindustrien,våpenindustrien,sex industrien,penger.konspirasjon.

Hvem står bak disse krefter? Hvem forsøker å overta styringen av verdenspolitikken? Disse mennesker er knyttet til bankene under David Rockefeller og Rotschild familien. Styringen skjer gjennom Council of Foreign Relations, CFR, hvor alle medlemmer er amerikanske borgere og dertil oppnevnt av David Rockefeller. I denne organisasjon finner vi tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, men kun som rådgiver.

David Rockefeller starter den private klubben bilderbergere.

Ha fant den tidliger nazi-offiseren prins Bernhard av Nederland.
Klubben fikk navnet etter hotellet der det første møtet ble avviklet i 1954.

I utgangspunktet var klubbens ledelse en kryssning mellom en nazist og en stor kapitalist.

(Målet med det hele er (NWO) Den Nye Verdensorden, globalismen, énverdensstaten. Dennes ubestridte, ukronede”zar” er efter kenderes mening David Rockefeller, som holder alle tråde i sin hånd. Medlemmer af alle 4 grupper (CFR, TC, Bilderberg, CR) har måske kendskab til 90% af intrigerne i retning af énverdensstaten, mens medlemmer af 3, 2 eller 1 gruppe ved aftagende mindre. TC oprettedes 1973 på David Rockefellers foranledning af Zbigniew Brzezinski for at binde Europa, USA og Japan sammen økonomisk og politisk. Brzezinski beskrev tiltagende regionalisering (f.eks. EU og dens afløser, Euromediterranien) som forudsætning for den endelige globalisering, énverdensstaten. David Rockefeller.

Hvorfor? Over for FNs økonomi-udvalg erklærede David Rockefeller d. 14. September 1994: ”Alt hvad vi behøver, er den rigtigt store krise. Så vil nationerne acceptere den Nye Verdensorden (Rothschild-Rockefeller-styrets diktatoriske énverdensstat o.a..).kildehttp://www.riksavisen.no/?p=336 )

(Det virker som om David Rockefeller (født 1915) og hans frontmann Henry Kissinger (født 1923) dominerer alle de mektigste NWO-organene, mens Rothschild’ene utøver sin NWO-agenda mer diskrét i bakgrunnen. Kissinger fremstilles generelt som en alfa-hann som kjefter, brøler og truer på livet presidenter, statsministre og generalsekretærer, og behandler dem som brikker på et sjakkbrett.

Rockefellerne, under ledelse av David Rockefeller, still going i en alder av 93 år. Rockefellerne er en av de 13 viktigste Illuminati-familiene, og har trukket i mange tråder bak USAs hemmelige regjering de siste 50 årene. I denne tiden har Rockefellerne hatt to fryktinngydende ”dobermannpinchere” for politisk maktmisbruk og renkespill. Den ene er Henry Kissinger, bl.a. kjent for mottoet ”The illegal we do at once, the unconstitutional just takes a little more time”. Den andre er Zbigniew Brzezinski.kilde: http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=161&ThreadID=253654 )

Medlemmer av Den Norske Frimurerorden har infiltrert det militære, politiet og rettsapparatet og har hindret disse institusjoner i å fylle sin oppgave. Frimurere i rettsapparatet forsvarer urettmessig egne medlemmer. De står bak våre mest kjente justismord hvor uskyldige mennesker er dømt til, og har sonet lange fengselsstraffer.kilde: http://www.grunnlovens-vektere.com/html/rudstrom.html

Engasjer Deg Kjenn historien Reis Deg opp og Kjemp mot pengamakta NÅ ikke imorra eller neste år.

Du er ikke medlem av denne sonen.

Inviter noen til å bli medlem FORBY frimureriets nasjonale losjer pga.Deres "onde" skjulte UGJERINGER er en åpen sone. Alle som vil kan bli medlem.

Send tips

Aktivitet

Statistikken er sist oppdatert 14.05.2015 07.03.
Bidrag fra alle
21 innlegg
6 kommentarer
0 bilder
2 medlemmer
Nye bidrag siste uke
0 innlegg
0 kommentarer
0 bilder
1 medlemmer

Vertene i FORBY frimureriets nasjonale losjer pga.Deres "onde" skjulte UGJERINGER

Vertene er de som administrerer sonen.

carl a. h. r.

Nye medlemmer

User_128x128Ole T. M.