Viser arkivet for oktober, 2009

De kapitalistiske fyrster

Spredningen av de multinasjonale selskapene over hele kloden har hatt en destabiliserende virkning på den globale økonomien, og er årsaken til økt arbeidsledighet, offentlige budsjettkutt, storstilte folkevandringer i land og mellom land, og miljøødeleggelser.

De kapitalistiske fyrster

• Sjur Papazian Date Created • 31 Jan 2007
Den amerikanske regjering er i dag forbundet med storkapitalen, det samme gjelder de fleste vestlige land. Det er kapitalister og multinasjonale selskaper som styrer. Disse bor enten i vestlige eller andre land og kan benytte seg av forskjellige lands regjeringer for å trumfe sine saker igjennom. På ulike måter kan de spille på stater og opposisjon, manipulere og presse, slik at de blir sittende med makten hele tiden. Blir staten for sterk, benytter de seg av opposisjonen og omvendt.
Få stater tørr å gjøre noe effektivt mot deres eksistens. De fleste regjeringer blir værende ved makten gjennom deres hjelp. USA, med den rollen landet har i dagens verden, blir brukt flittig. Gjennom USA får de med andre ord trumfet gjennom sine ønsker.

(lakeier of (CFR) )

Hvem som sitter med den reelle makt er etter hvert blitt åpenlys for alle. Politikerne har lite å si. I tillegg skal det som sagt mye til for å i det hele tatt stå imot storkapitalen. Den internasjonale finansspekulatoren, valutahandleren og milliardærinvestoren, George Soros, som har sittet som direktør ved Council on Foreign Relations (CFR) og som har dannet et globalt nettverk av filantropiske organisasjoner, blant annet Soros Fund Management og Open Society Institute, har benyttet seg av økonomisk manipulasjon og sabotasje og lært en rekke land ganske mye. Hans støtte til Solidaritet, arbeiderbevegelsen i Polen, så vell som den tsjekoslovakiske menneskerettighetsorganisasjonen Charter 77, var med til å knuse Sovjet. Senere har han støttet opp om de oransje revolusjonene i Øst Europa. Den tidligere president i Malaysia, Mahathir Mohamad, ga i 1997 Soros skylden for den økonomiske krisen i Asia.

I følge teksten Korridorpolitikk av Leif Fjeldberg og publisert av Radio Bergen er Bilderbergergruppen ”en utskytningsrampe for politikkens karrierejegere, Bill Clinton, Tony Blair, Gerhard Schrøder, Dennis Healey, Mary Robinson, Gerald Ford, Henry Kissinger og mange andre nåværende og forhenværende presidenter, statsministere og andre viktige personer var Bilderbergere lenge før de kom i sine respektive posisjoner. Også Natos 5 siste generalsekretærer fra Josef Luns til Romano Prodi har alle vært Bilderbergere.”

(Committee300 (CFR))
Bilderbergerne driver ofte fram sine prosjekt gjennom å håndtere kriser som de selv har skapt. Dette gjaldt også for den felles europeisk valuta og dannelsen av en europeisk sentralbank. Høsten 1992 spekulerte Soros, kjent som mannen som knekte Bank of England, hardt mot flere vesteuropeiske valutaer og forsøkte å knekke både det engelske pundet gjennom spekulasjon, noe som førte til at Storbritannia ble kastet ut av det europeiske valutasamarbeidet ERM. På noen dager tjente han 180 milliarder kroner av Sverige. I Storbritannia var finansminister Norman Lamont, som forsvarte pundet, tilsynelatende hovedmotstanderen. Etter denne alvorlige krisen ble det uttalt at det eneste forsvar Europa kunne sette inn mot slike valutahaier, var en felles valuta og felles sentralbank. Begge to var og er Bilderbergere.

Soros stjal også de rike gull-, sølv-, bly-, zink og kadmiumforekomstene i Trepca i Nord-Kosovo i august 2000, noe som ble gjort med hjelp av 900 Natosoldater. Offisielt oppga ITT Kosovo Consortium, eid av Soros, som grunn at gruvene var for miljøfarlige for fortsatt drift og derfor måtte settes under internasjonal kontroll. Man anvendte tåregass og gummikuler mot de serbere som nektet å forlate området når Natosoldatene kom for å okkupere dette som var Europas rikeste gruver. Soros hadde propagandert for denne ekspropieringen allerede fra 1999 og ble finansiert av han og av de britiske, franske og amerikanske regjeringer.

Spredningen av de multinasjonale selskapene over hele kloden har hatt en destabiliserende virkning på den globale økonomien, og er årsaken til økt arbeidsledighet, offentlige budsjettkutt, storstilte folkevandringer i land og mellom land, og miljøødeleggelser. Den mer aggressive inntrengning av oljeselskapene i samvirke med lokale regjeringer i Nigeria, Colombia og nå i sentral-Asia, og den nye krigen mot terrorismen vil forsterke destabiliserende tendenser.

Land tørr ikke lenger stå imot. I tillegg kan media bli brukt, eller mindre fine metoder som bestikkelser eller press, til nød med døden som følge. Monica Levinski var ett ess når det gjaldt å gjøre demokratene, Clinton spesielt, sårbare. Republikanerne, og ikke minst folkene bak, hadde lagt opp sine planer.

Med Echelon og videre utvikling av overvåknings- og kontrollsystemer, med hundre tusener av mennesker involvert, millioner på global basis, har det blitt lett for noen å finne ut av hvordan situasjonen er og kunne benytte dette for egen vinning. Verden blir stadig mer overvåket og kontrollert.

Totalitarisme betegner en type system for statlige styreformer der regimet eller staten forsøker å kontrollere flest mulig av personlige, økonomiske og politiske aspekter av livet til befolkningen. Benito Mussolini var den første til å bruke begrepet totalitært med en positiv vinkling for å beskrive sitt eget diktatur. Et kjennetegn for totalitarisme er statens totale krav på sine borgere. Historisk har to uavhengige totalitære systemer ført til regimer med de mest katastrofale følger, stalinismen og nazismen. Totalitære systemer har vært tuftet på ulike ideologier og målsetninger, eksempler: å restrukturere samfunnet for å innføre et nytt samfunnsøkonomisk system, som stalinismen og kommunismen, å institusjonalisere rasisme som nazismen og apartheid, å reformere den menneskelige natur gjennom fundamentalistisk religionsutøvelse som talibanstyret i Afghanistan og å vinne herredømme over andre stater som nazismen og stalinismen. Verktøyene som maktholderne utnytter for å forsvare sin stilling i slike regimer er hemmelig politi, propaganda og undertrykkelse av all åpen kritikk mot regimet, gjerne gjennom terror.

(norsk Jesuitt)
Samfunnet, religion og vitenskapen er knyttet til hverandre og kan ikke adskilles. De går hånd i hånd. Troen på Gud ledet mennesket til å forsøke å designe en verden hvorav den nye verdensorden i Vesten og kommunismen slik den oppsto i Sovjet kan sees på sluttføringen. Begge kollapser. Sovjet har allerede falt og den nye verdensorden har delvis blitt tatt over av liberaldemokratiet, selv om Bush-administrasjonen bestående av kristenkonservative og sionister har vært et tilbakesteg. Det er jødeiske emmigranter fra Sovjet under 1930-tallet som nå sitter med makten i USA. Trotskismens permanente revolusjon har blitt til permanent krig, noe som faller godt for CIA, Pentagon og det militærindustrielle kompleks. Såkalt evig krig, for som Bush sier så vil det bli krig i 100 år. Korstogsterminologien blir brukt. Messiansk, det gode mot det onde. Marxismen bygget på kristendommen, jødedommen. Sionistene lærte av Marx. De såkalte antityske mener at det å støtte Israel og USA er marxisme på grunn av at deres økonomier, samfunn og kultur, er progressive. Staten skulle overta, det proletariske diktatur. Det hele kan oppfattes som etternølinger av en svunden tid med Adolf Hitler og Stalin. Kontroll av borgerne, George Orwells Big Brother tankegang. Bin Laden, som goldstein, terroristen som man senere finner ut av at er med i partiet, den globale nettverket av fascismen. Den katolske kirke, som altid har støttet fascismen, er med på det. Jesuittene er deres agenter. Det katolske kirke, som altid har støttet fascismen, er med på det. Jesuittene er deres agenter. Det hele gir en falsk trygghet. Penger kan settes i samme bås, Mammon. Det er en gud, Gud, som legitimerer en hersker. Derfor har Fukuyama og andre med han gått ut og kritiserer den amerikanske administrasjonen for å være leninistisk. Einstein forsøkte å tviholde på det da han sa at Gud spiller ikke med terninger, og mente at alt ikke kunne være tilfeldig, noe som det heller ikke er, selv om det er ganske andre regler enn de vi har hatt de siste tusener av årene, en galskap og søken etter det guddommelige. Den femte dimensjonen er økologisk, anarkistisk, i sin natur. Som Nietshe sa: ”Gud er død.” Med det sa han samtidig ”død over totalitarismen.” slik vi er ved å få i dag, en ny vitenskap og en ny religion, må vi også få oss et nytt samfunn.

• Sjur Papazian Date Created • 31 Jan 2007

Annonse