Viser arkivet for april, 2011

Bilderberg Gruppen og den sanne historien rundt dem(1)En Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre

(Bilderberg-gruppen og de andre mektige NWO-organene arbeider altså i det skjulte for å etablere en totalitær ikke-folkevalgt verdensregjering.De vil ha en verdensregjering der den finans-industrielle eliten kan bli oligarker som nyter fordelene av monopoløkonomi via en totalitær stat. En monopoløkonomi er det motsatte av kapitalisme. Antony C. Sutton kalte denne styreformen for ”korporativ sosialisme” .)

Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre,13. desember 2007,Daniel Estulin: The True Story of the Bilderberg Group (2007) På norsk (liste over nordmenn lengre ned på sden)

Daniel Estulin, født i Russland, er kommunikasjonsekspert og prisbelønnet for sin under­søkende journalistikk. Hans familie ble utvist fra Sovjetunionen i 1980 for anti-Sovjetisk aktivitet. Hans far, Isaak Estulin, var en fremtredende vitenskapsmann og dissident som til­bragte tre år i fengsel i kampen for ytringsfriheten og sine medborgeres rettigheter. Han ble antagelig torturert til døde. Dette krystalliserte i Daniel et ønske om å vie sitt liv til kampen for den gode sak. I 1992 viste en tidligere russisk dobbelagent (KGB, MI5) ham en rekke topphemmelige dokumenter som angikk Bilderberg-gruppen (BG). Siden da har Estulin vært såkalt Bilderberg-jeger, og har brukt det meste av sin fritid til å avsløre og bekjempe New World Order (NWO)-konspirasjonen. Han har flere ganger vært på nippet til å bli drept. Etter utvisningen fra Sovjet ble han canadisk statsborger, men har de siste årene hatt sin base i Madrid (Spania).

(Daniel Estulin forfatter av boka)

Boken The True Story of the Bilderberg Group ble først utgitt på spansk i 2005, og har i Spania blitt en bestselger solgt i 155.000 eksemplarer. Boken er nå oversatt til 24 språk. Den engelske utgaven kom ut i september 2007. En oppfølger til suksessen har allerede blitt utgitt på spansk, 46.000 eksemplarer ble solgt de seks første månedene. Den engelske utgaven av The True Story of the Bilderberg Group er ikke den første boken om BG, for i 2005 fikk ”Big” Jim Tucker utgitt Jim Tucker’s Bilderberg Diary. Tuckers bok har ikke hatt samme heldige skjebne på bokmarkedet. Det første opplaget er utsolgt, og nytt opplag har ikke blitt trykt.

The True Story of the Bilderberg Group består av tre deler, hver på seksti sider. Bare den første delen er er konsentrert om BG, så slik sett kan leserne føle seg lurt med tanke på tittelen. Bokens andre del tar for seg det andre mektige NWO-organet, Council on Foreign Relations (CFR), som siden dets dannelse i 1921 har vært USAs desidert viktigste politiske organ. Bokens tredje del skal ifølge innholdsfortegnelsen handle om det tredje mektige NWO-organet, Trilateral Commission (TC), men er i hovedsak et resyme av Antony C. Sutton (1925-2002) sine bøker om NWO-kabalens virksomhet gjennom 1900-tallet. Boken inne­holder ca. 20 sider med Estulins egne bilder av de mest kjente Bilderberg’erne. Estulins bok kan ikke kalles et helstøpt produkt. Den gir inntrykk av å være en samling av tidligere skrevne artikler som har blitt lett redigert.

Bilderberg-gruppen og de andre mektige NWO-organene arbeider altså i det skjulte for å etablere en totalitær ikke-folkevalgt verdensregjering. De vil ha en verdensregjering der den finans-industrielle eliten kan bli oligarker som nyter fordelene av monopoløkonomi via en totalitær stat. En monopoløkonomi er det motsatte av kapitalisme. Antony C. Sutton kalte denne styreformen for ”korporativ sosialisme” (eng.: ”corporate socialism”). NWO-kabalen liker selv å bruke termen sosialisme om den styringsform de vil fremme, antagelig pga. ordets positive valør. Termen sosialisme er imidlertid villedende i denne sammenheng. Den vanlige betydningen av ”sosialisme” er en delvis eller primært statsstyrt økonomi som inklu­derer en politikk som sørger for at ulikhetene i borgernes inntekt og formue ikke blir for store. Eliten har muligens slike ”sosialistiske” idealer for den store massen, men disse idealer inkluderer definitivt ikke dem selv. En mer korrekt term for den styringsform de streber etter vil være ”totalitær korporativisme”, som kan være nasjonalistisk eller globalistisk. Nasjonalistisk totalitær korporativisme vil da være det samme som fascisme. Sutton hevder i sine bøker at den amerikanske fraksjonen av NWO-kabalen skjult eller åpent har støttet alle fascistiske eksperimenter, da disse fremmer en monopoløkonomi:

Sovjetunionens kommunisme,
Mussolinis fascisme,
Hitlers nazisme,
Roosevelts New Deal,
Kinas maoisme,

  • * *

Rolf Kenneth Myhreer utdannet ved Statens Bibliotek- og Informasjonshøgskole (1990). Som selvstendig næringsdrivende har Rolf Kenneth Myhre etablert og reorganisert 12 fagbiblioteker og 4 arkiver. Som medisinsk forfatter har han på oppdrag fra Rikshospitalet og andre skrevet 30 artikler og to bibliografier om sjeldne syndromer. På eget initiativ har han skrevet og fått utgitt 20-30 artikler om globalisering, naturvitenskap og alternative emner. Han tok Datakortet i mai 2006.
“kilde ":http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Estulin.html
fortsettelse kommer

Artikkel her

Søkemuligheter over samtlige Bilderberg-deltakere fra 1954 til 2008 her HER

Siv Jensen bilderberg group 2006
Siv Jensen ankommer bilderberg group møtet i ottawa, canada
Se filmen her

Annonse