Viser arkivet for stikkord nwo

Utbryter: Frimurere er tempelriddere(Anders Behring Breivi & Frimurerenes forhold til tempelriddere )Del 1

Roger Aase hevder at Tempelriddere er en integrert del av frimurerordenen. Fra åttende medlemsgrad benevnes de som tempelriddere, og begynner å leke med hvite tempelridderkapper.I 2007 ble Anders Behring Breivik medlem av frimurerordenen. – Med en sterk hang til tempelriddere er ikke det rart at han ønsket seg inn, mener eksfrimurer Roger Aase.

Behring Breivik skal ha vært opphengt i middelalderens tempelridderorden, og påstår også å være «ridderkommandant» i Knights Templar i Europa – noe han beskriver som en kristen, militær orden som kjemper for å befri Vesten fra islamsk undertrykkelse. I sitt 1.500 sider lange manifest hevder Behring Breivik å ha deltatt på et møte i en høyreekstrem gruppe i London som kaller seg Tempelridderne.

LES OGSÅ: Skrev ny salme etter terrorangrepene

Benevnes tempelriddere. I 2007 ble Behring Breivik medlem av Den Norske Frimurerordenen, og oppnådde tredje grad før han ble kastet ut av losjen etter terrorangrepet 22. juli.

Roger Karsten Aase, forfatteren av boka Frimurernes hemmeligheter – Fortalt fra innsiden, forstår godt hvorfor Behring Breivik ble tiltrukket av losjen.

– Tempelriddere er en integrert del av frimurerordenen. Fra åttende medlemsgrad benevnes de som tempelriddere, og begynner å leke med hvite tempelridderkapper og får ring på høyre langfinger. Det er ikke så rart at en mann med en hang til tempelriddere og diktatoriske samfunn uten muslimer ønsket seg inn i et sånt fellesskap, sier han.

LES OGSÅ: Utøya-prest tydde til tårer og trening

«Tenk på døden». Behring Breivik var tatt opp til broder av tredje grad. Aase beskriver denne seremonien som svært ubehagelig, og i boken skildrer han noen av ritualene han måtte gå gjennom for å stige i gradene:

«Ordførende Mester stirret på oss, og sa med gravrøst:

Medbrødre. Tenk på døden. Jeg kjente frysningene gå nedover ryggen, og svetten rant nå ned i øynene. (…) Der, midt på gulvet, sto en likkiste med lokket på, og de Bevoktende Brødre pekte på den med sverdene sine. (…) De tok raskt tak i meg og la meg ned i kisten, før de la en tøyfille over ansiktet mitt.»

– Ritualene og påvirkningsmidlene er tøffe. Blant annet skal du sverge troskap med hånden på en hodeskalle, og du blir lagt i en likkiste og plassert i et rom de kaller gravhulen. Der skal du ligge til losjelederen, «Guds stedfortreder», drar deg opp av kista som et symbol på at du får en ny sjanse, forklarer Aase.

Kritisk til systemet. For å kunne være medlem av en frimurerlosje må man bekjenne seg den kristne tro. Aase nådde selv til niende grad på sin frimureriske losjevandring, men etter hvert som han steg i gradene ble han stadig mer kritisk til systemet.

– Måten frimurerlosjen praktiserte den kristne religion på, stod ikke til min egne kristne tro. De følger gammeltestamentlige ritualer i de lavere gradene. Etter at de er blitt tempelriddere følger de nytestamentlige ritualer basert på en middelaldersk kvasi-religionsforståelse, hvor det også er mye hentet fra egyptisk gudelære. For meg ble det latterlig tullskap som strider mot hele min kristne overbevisning.

– Diktatorisk hierarki. Etter Aases oppfatning har ikke losjen noe som helst med kristendom å gjøre.

– Kristne verdier handler ikke om hierarkiske riddervesen og diktatoriske forhold, de handler om åpenhet og kjærlighet, sier Aase.

Han mener heller ikke at frimureri fører til noen konstruktiv personlighetsutvikling.

– Man trenger både for- og motargumenter for å kunne utvikle seg som menneske. Det får man ikke i losjen.

Uttaler seg ikke. Pressetalsmann for Den Norske Frimurerordenen, Helge Qvigstad, ønsker ikke å kommentere losjens forhold til Behring Breivik eller Aases beskrivelse av opptaksseremoniene.

– Vi snakker aldri om ritualer, enkelthendelser eller enkeltpersoner.

Qvigstad vil heller ikke uttale seg om frimurerordenes forhold til tempelriddere.

– Utover at vi bruker malteserkorset som vårt symbol, kan jeg ikke si noe. Tempelridderideen er jo veldig generell, til og med Jan Guillous romaner er basert på korsfarere og tempelriddere. Det er ikke så rart at mange lar seg imponere av dem, sier han.

Ble ekskludert. Behring Breivik ble kastet ut av frimurerlosjen umiddelbart etter at det ble kjent at han stod bak eksplosjonen i Oslo og drapene på Utøya.

– Eksklusjonen er et uttrykk for at de handlinger han er siktet for å ha utført og de verdier som synes å ha motivert dem er fullstendig uforenlig med hva vi står for som orden, heter det i en pressemelding fra Den Norske Frimurerordenen.

kilde

Les også boka – Makten bak makten av Per-Aslak Ertresvåg
Verdenshistorien slik den blir fortalt er falsk. Det som skjules og som forfatteren avdekker, er krøniken om Makten bak makten, om klanen som sto bak og beriket seg på det økonomiske sammenbruddet i 1929, som planla både 1. og 2. verdenskrig, som finansierte både kommunismen i Russland og Hitlers opprustning.

Samtidig er det historien om Den nye verdensorden og globaliseringen. Begivenheter som drives fram av superrike maktmennesker. Markedstilpasningen, oppløsningen av gamle verdier og nasjonalstatens svekkelse, er biter i en planlagt totalitær verdensstat. Verden blir skrudd sammen på en ny måte, hvor tidligere regler for rett og urett ikke lenger gjelder.

Det er dette som kalles Den nye verdensorden, eller simpelthen globalisering. Ingen militærmakt kan stanse den utvikling som er satt i gang og som forfatteren beskriver.kjøp den her

Les også boka fra – Per-Aslak Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008) Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre
. Denne boken fokuserer på hvordan NWO-konspirasjonene har invadert vårt eget lille land takket være norske muldvarper i leder­posisjoner innen politikk, finans og industri. Mange kjenner til denne muldvarp-virksomheten, men er for konforme og tafatte til å ta et oppgjør med den. Pressen har for lengst druknet i trivialitetenes bunnløse brønn. For dem som ikke bruker Internet aktivt eller leser utenlandsk litteratur, er Ertresvågs to siste bøker den eneste norske kilde til informasjon om NWO-kabalen og dens konspirasjoner.HER

Norske frimurere – De norske losjene samler over 18.000 medlemmer. På denne siden kan du finne ut hvem som er medlem i losjene der du bor, hvem de sitter sammen med, hvilke yrker de har.

Merk at listene på tv2nyhetene.no er fra «Matrikkel for Den norske frimurerorden, 2008», og ikke et løpende oppdatert medlemsregister. HER

Den galaktiske føderasjon representert med de sivilisasjoner jeg nevnte, mener at Orion imperiet har hatt alt for mye inflytelse på Jorden (igjennom NWO kabalen) i alt for lang tid, og at det er på tide med en balanse. Sirianerne har derfor satt i gang et program hvor de inflitrerer Illuminati, og andre innvielsesbaserte skoler som frimurer ordenen, Rosenkors ordenen osv for å forandre disse vekk fra å være et sted for NWO kabalen til å være et sted får undervisning og erkjennelse av ånderlige prinsipper og opplevelser. Erranerne hDen galaktiske føderasjon representert med de sivilisasjoner jeg nevnte, mener at Orion imperiet har hatt alt for mye inflytelse på Jorden (igjennom NWO kabalen) i alt for lang tid, og at det er på tide med en balanse. KILDE

Etter hvert begynner det å tegne seg ett mønster som viser at Norges maktelite knytter bånd til internasjonale organisasjoner. Ikke minst knyttes det bånd mellom det norske og utenlandske militære og etteretning. Også en del av stortingsrepresentantene og lokalpolitikerne har vært frimurere og de har hatt bånd til utenlandske losjer. Norske frimurere har også vært ledere av og organisert paralmilitære grupper som stay-behindgrupper og de hemmelige selskap Det moderne frimureriets opprinnelse Uttdrag fra Boken; "Hjernen og Gud(1) les boka her

Bilderberg Gruppen og den sanne historien rundt dem(1)En Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre

(Bilderberg-gruppen og de andre mektige NWO-organene arbeider altså i det skjulte for å etablere en totalitær ikke-folkevalgt verdensregjering.De vil ha en verdensregjering der den finans-industrielle eliten kan bli oligarker som nyter fordelene av monopoløkonomi via en totalitær stat. En monopoløkonomi er det motsatte av kapitalisme. Antony C. Sutton kalte denne styreformen for ”korporativ sosialisme” .)

Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre,13. desember 2007,Daniel Estulin: The True Story of the Bilderberg Group (2007) På norsk (liste over nordmenn lengre ned på sden)

Daniel Estulin, født i Russland, er kommunikasjonsekspert og prisbelønnet for sin under­søkende journalistikk. Hans familie ble utvist fra Sovjetunionen i 1980 for anti-Sovjetisk aktivitet. Hans far, Isaak Estulin, var en fremtredende vitenskapsmann og dissident som til­bragte tre år i fengsel i kampen for ytringsfriheten og sine medborgeres rettigheter. Han ble antagelig torturert til døde. Dette krystalliserte i Daniel et ønske om å vie sitt liv til kampen for den gode sak. I 1992 viste en tidligere russisk dobbelagent (KGB, MI5) ham en rekke topphemmelige dokumenter som angikk Bilderberg-gruppen (BG). Siden da har Estulin vært såkalt Bilderberg-jeger, og har brukt det meste av sin fritid til å avsløre og bekjempe New World Order (NWO)-konspirasjonen. Han har flere ganger vært på nippet til å bli drept. Etter utvisningen fra Sovjet ble han canadisk statsborger, men har de siste årene hatt sin base i Madrid (Spania).

(Daniel Estulin forfatter av boka)

Boken The True Story of the Bilderberg Group ble først utgitt på spansk i 2005, og har i Spania blitt en bestselger solgt i 155.000 eksemplarer. Boken er nå oversatt til 24 språk. Den engelske utgaven kom ut i september 2007. En oppfølger til suksessen har allerede blitt utgitt på spansk, 46.000 eksemplarer ble solgt de seks første månedene. Den engelske utgaven av The True Story of the Bilderberg Group er ikke den første boken om BG, for i 2005 fikk ”Big” Jim Tucker utgitt Jim Tucker’s Bilderberg Diary. Tuckers bok har ikke hatt samme heldige skjebne på bokmarkedet. Det første opplaget er utsolgt, og nytt opplag har ikke blitt trykt.

The True Story of the Bilderberg Group består av tre deler, hver på seksti sider. Bare den første delen er er konsentrert om BG, så slik sett kan leserne føle seg lurt med tanke på tittelen. Bokens andre del tar for seg det andre mektige NWO-organet, Council on Foreign Relations (CFR), som siden dets dannelse i 1921 har vært USAs desidert viktigste politiske organ. Bokens tredje del skal ifølge innholdsfortegnelsen handle om det tredje mektige NWO-organet, Trilateral Commission (TC), men er i hovedsak et resyme av Antony C. Sutton (1925-2002) sine bøker om NWO-kabalens virksomhet gjennom 1900-tallet. Boken inne­holder ca. 20 sider med Estulins egne bilder av de mest kjente Bilderberg’erne. Estulins bok kan ikke kalles et helstøpt produkt. Den gir inntrykk av å være en samling av tidligere skrevne artikler som har blitt lett redigert.

Bilderberg-gruppen og de andre mektige NWO-organene arbeider altså i det skjulte for å etablere en totalitær ikke-folkevalgt verdensregjering. De vil ha en verdensregjering der den finans-industrielle eliten kan bli oligarker som nyter fordelene av monopoløkonomi via en totalitær stat. En monopoløkonomi er det motsatte av kapitalisme. Antony C. Sutton kalte denne styreformen for ”korporativ sosialisme” (eng.: ”corporate socialism”). NWO-kabalen liker selv å bruke termen sosialisme om den styringsform de vil fremme, antagelig pga. ordets positive valør. Termen sosialisme er imidlertid villedende i denne sammenheng. Den vanlige betydningen av ”sosialisme” er en delvis eller primært statsstyrt økonomi som inklu­derer en politikk som sørger for at ulikhetene i borgernes inntekt og formue ikke blir for store. Eliten har muligens slike ”sosialistiske” idealer for den store massen, men disse idealer inkluderer definitivt ikke dem selv. En mer korrekt term for den styringsform de streber etter vil være ”totalitær korporativisme”, som kan være nasjonalistisk eller globalistisk. Nasjonalistisk totalitær korporativisme vil da være det samme som fascisme. Sutton hevder i sine bøker at den amerikanske fraksjonen av NWO-kabalen skjult eller åpent har støttet alle fascistiske eksperimenter, da disse fremmer en monopoløkonomi:

Sovjetunionens kommunisme,
Mussolinis fascisme,
Hitlers nazisme,
Roosevelts New Deal,
Kinas maoisme,

  • * *

Rolf Kenneth Myhreer utdannet ved Statens Bibliotek- og Informasjonshøgskole (1990). Som selvstendig næringsdrivende har Rolf Kenneth Myhre etablert og reorganisert 12 fagbiblioteker og 4 arkiver. Som medisinsk forfatter har han på oppdrag fra Rikshospitalet og andre skrevet 30 artikler og to bibliografier om sjeldne syndromer. På eget initiativ har han skrevet og fått utgitt 20-30 artikler om globalisering, naturvitenskap og alternative emner. Han tok Datakortet i mai 2006.
“kilde ":http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Estulin.html
fortsettelse kommer

Artikkel her

Søkemuligheter over samtlige Bilderberg-deltakere fra 1954 til 2008 her HER

Siv Jensen bilderberg group 2006
Siv Jensen ankommer bilderberg group møtet i ottawa, canada
Se filmen her

Annonse