Viser arkivet for stikkord bodø

Hvordan Frimurerne Drev Meg Fra Høyre til Venstre... * ?Psst...har du lyst til å bli med i en lukket klubb? Alt vi gjør sammen er hemmelig, og klubbhuset vårt er kanskje siste plass i Norge for bare menn.

Og her i Bodø kan du være trygg på at alle medlemmene er menn som oss. En avstemning blant medlemskapet bestemmer om du blir akseptert, men først må du bli godkjent: to nåværende medlemmer må anbefale deg og gå god for at du har ‘ordnet økonomi og godt omdømme.’ Vi velger klart bare ordentlige folk. Alle medlemmer må være kristne ? det vil si, av kristen bakgrunn – så vi slipper menn av farge og muslimer. (Og på grunn av det kan du hos oss bruke helt andre ord til å beskrive de gruppene). Her fins ikke mottakere av sosialhjelp eller noen som har kommet seg ut av kriminalitet eller fra rus. Vår klubb ekskluderer i praksis også åpne homofile, de med et betydelig, ikke alders-relatert handikap, og alle nyankomne nordmenn.

Har du lyst til å bli frimurer??

Er du en etnisk norsk mann over 24 som har lyktes i ditt liv og i ditt arbeid ? helst i et prestisjetungt yrke som juss ? og har du forretningskontakter, venner eller familie i frimurerne, blir du kanskje invitert.

Bor du utenfor Skandinavia vil du sannsynligvis takke nei. I mesteparten av verden er frimurerne en irrelevant anakronisme. I New Zealand, for eksempel, som kulturelt er meget likt Norge, har medlemskapet fra 1988 til 2010 gått ned hele 60 %, og flertallet av medlemmene er over 70 år.


I Sverge og Norge, derimot, vokser frimurerorganisasjonen som aldri før. Jeg frykter dette henger sammen med at Norge og Sverige er eneste frimurerne i verden som følger den Svenske Rite og ekskluderer ikke-kristne. Vi har nok ikke kommet lengre enn at mange nordmenn føler seg mer vel på en plass som garantert er muslim-fri.

I Bodø, spesielt, er det lurt å takke ja til en frimurerinvitasjon. Frimurernettverket her i byen kan være verdens mektigste.

Ingen by i Norge har flere frimurere i forhold til innbyggertall enn Bodø. Og min forståelse er at intet land i verden har flere frimurere (18000+) i forhold til befolkningen enn Norge. De 535 lokale menn som i 2008 utgjorde medlemskapet i Bodøs frimurere inkluderer en unik konsentrasjon av byens mest fremtredende, innflytelsesrike og bemidlede menn, som man kan se på medlemslisten her.. ¨

Frimurerne lokalt eksemplifiserer det lukkede rom der privat og offentlig kapital ut fra offentlighetens lys kan møte politiske bakmenn. I Bodøs losje sitter utbyggere, arkitekter og byggmestre, investorer, finansfolk og bankfunksjonærer til bords med politikere og offentlig ansatte som overser og regulerer Bodøs vekst; her er jurister og de fleste av byens mest vellykkede handelsmenn. Kort sagt: her er svært, svært mange av dem man bør kjenne for å få ting gjort i Bodø. Vennene fra losjen – bundet sammen av hemmelige riter og ed om solidaritet og brorskap – kan fort forme en besteborgerlig kammersregjeringen som bak lukkede dører tar de store økonomiske og sosiale beslutningene som former vår by og vår landsdel.

Konsentrasjonen av makt i Bodøs frimurerlosje gjør at denne ellers døende organisasjonen her i byen utgjør en høyst levende trussel til lokaldemokratiets prosesser. I Bodø er det simpelthen inkompatibelt å være ordfører og losjeleder.

Høyres kandidat for ordfører, Ole Henrik Hjartøy, er niende grad mestermurer: en frimurerleder som har valgt å bruke mye av sitt voksne liv på losjen.

Høyre fortjener bedre. Nasjonalt omfavner Høyre talent i alle dets inkarnasjoner. Jo Benkow var fra 1963 til 1993 kanskje Høyres mest synlige talsmann. 1 Han er jødisk: han kunne ikke bli frimurer pga sin religion. I dag er Høyre ledet av Erna Solberg. Hun er kvinne: hun kan ikke bli frimurer på grunn av sitt kjønn. Selv menn som innfrir alle frimurernes objektive kriteria for medlemskap kan i noen losjer bli nektet medlemskap om så mye som ett medlem stemmer i mot. Per Kristian Foss er Høyres nestleder. Han er åpent homofil: han ville sannsynligvis bli ekskludert på grunn av sin seksuelle preferanse.

Disse nåværende og tidligere lederne er Høyres sanne fjes: menn og kvinner som reflekterer Norges mangfold; nordmenn med opprinnelse i mange land og tilknytning til alle verdens religioner.

Det derfor oppsiktsvekkende at Bodø Høyre stiller seg ukritisk bak en leder for en klubb som på papiret ekskluderer kvinner og ikke-kristne, og i praksis diskriminerer basert på kriterier som seksuell preferanse og sosial posisjon. Med det gjør Bodø Høyre døra høy og porten vid for intoleranse.

Det taler. Høyt, og feil.


Norges kanskje største utfordring nå er å få med de 600 000 nordmenn i arbeidsalder som har falt utenfor arbeidslivet. I de siste 15 årene har 250 000 fler i arbeidsalder gått over til å leve på trygd. For å kunne ta vare på våre eldste, yngste og mest sårbare må vi få store deler av disse over fra å være utgiftsposter i statsbudsjettet til å være skattebetalere.

Disse kommer kun i jobb hvis de i større grad blir inkludert i det sosiale og private livet til de som får ting til. Studie etter studie har funnet at de som faller utenfor i stor grad er isolerte: de mangler nettverk og kontakt med de som har lyktes. Denne dynamikken videreføres av lukkede miljø som systematisk og bevisst ekskluderer nettopp de vi som samfunn må finne måter å inkludere. I lys av den prekære utfordringen som ligger i å få folk fra trygd til arbeid, sender det helt feil signal av Høyre lokalt nominerer en frimurerleder som ordførerkandidat.

Partiet lokalt vil stå mye sterkere den dag også dets ledelse reflekterer Norges mangfold og muligheter heller enn losjens lille, hemmelige klubb.

Jeg håper og tror at Hjartøy nå trer ut av frimurerne slik at han kan bli hele Bodøs ordfører.

Men det at Bodø Høyre valgte han mens han var frimurerleder, er nok til at jeg melder meg ut. I Venstre har jeg funnet en åpen og inkluderende partikultur som reflekterer en sunn forståelse av liberalisme. Der skal jeg jobbe for å få med utenforskapet – ved å bedre kårene for å starte og drive de småbedriftene der en million av oss arbeider. Marginale arbeidstakere har nemlig best sjanse til å lykkes når de jobber for seg selv.

Jeg ser frem til en frisk valgkamp, og til at Bodø snart får et borgerlig styre.

Godt valg!
kilde
VIKTIG Å HUSKEIKKE ALLE SOM VELGES INN ER KORRUPTE ELLER AKTIVE, mange verger seg får å delta aktivt etter at de skjønner hva som foregår og hvordan spillet fungerer.Mange aner ikke hvem de egentlig tjener heller.Det er derfår viktig å ikke henge dem ut som gruppe.Mange der inne spiller dobbelt roller og hjelper oss andre, hvem de er må duu selv finne ut, men klubben tjener “satan”…—

Etter hvert begynner det å tegne seg ett mønster som viser at norges maktelite knytter bånd til internasjonale organisasjoner. Ikke minst knyttes det bånd mellom det norske og utenlandske militære og etterretning. Også en del av stortingsrepresentantene og lokalpolitikerne har vært frimurere og de har hatt bånd til utenlandske losjer. Norske frimurere har også vært ledere av og organisert paramilitære grupper som Stay-behindgruppen.

Stay-behind-nettverket, ved Alf Martens Meyer hadde forbindelser til det
engelske MI 5 og CIA’s representanter ved den amerikanske ambassade. Stay-behinds
depoter ble lagt ut i åpent terreng til bruk for de organiserte enheter. De inneholdt
sambandsutstyr, klær, sprengstoff, våpen, ammunisjon, stridsrasjoner og tobakk. Utstyret kom fra Alf Martens Meyers kontor og utstyret og finansieringen kom fra England og USA. I en matrikkel for frimurerlosjen hadde Meyer IX grad i logen ”St. Olaus til de tre Søyler” i Oslo, hvor han var vikar for Første Bevoktende Broder.

Finn Sjue og Ronald Bye, oppgir i boken ”Norges hemmelige hær” at Stay-behind på sitt sterkeste disponerte fra 1-2000 mann i Norge og at den sorterte under etterretningstjenesten. Over hele Europa skall til sammen 50 000 mann være tilsluttet slike grupper, en maktoppbygging som CIA sto bak, uten at kongressen eller de respektive lands nasjonalforsamlinger var orientert. Fra Erik Rudstrøms bok om frimureriet har jeg funnet følgende avisartikkel fra VG (Verdens Gang), som har skrevet at Meyer hadde tilhørt en ”CIA-celle”:
Finn Sjue og Ronald Bye, oppgir i boken ”Norges hemmelige hær” at Stay-behind på sitt sterkeste disponerte fra 1-2000 mann i Norge og at den sorterte under etterretningstjenesten. Over hele Europa skall til sammen 50 000 mann være tilsluttet slike grupper, en maktoppbygging som CIA sto bak, uten at kongressen eller de respektive lands nasjonalforsamlinger var orientert. Fra Erik Rudstrøms bok om frimureriet har jeg funnet følgende avisartikkel fra VG (Verdens Gang), som har skrevet at Meyer hadde tilhørt en ”CIA-celle”:

Frimureriet og de skjulte makteliter

Bind 1 og Bind 2, til sammen 710 sider

er skrevet av Erik Rudstrøm, med forord av professor emeritus Edvard Vogt.

Hvem skulle tro at norsk fagbevegelse og arbeiderpartiet har fått retningslinjene for sitt politiske arbeid fastlagt av Sions Vise Protokoller, et omdiskutert skrift som ble utgitt for hundre år siden. Ingen vil vedkjenne seg forfatterskapet til dette skrift. Det er en lærebok i hvordan man skal gå frem for å erobre all makt i verden, økonomisk så vel som militært.

Les boka og last den ned GRATIS HER

Bye, Ronald og Finn Sjue 1995, Norges hemmelige hær. Historien om Stay Behind. Oslo: Tiden Norsk ForlagBye, Ronald og Finn Sjue 1995, Norges hemmelige hær. Historien om Stay Behind. Oslo: Tiden Norsk Forlag HER

Lær mer om frimurerene her, norsk tekst……………..

Den galaktiske føderasjon representert med de sivilisasjoner jeg nevnte, mener at Orion imperiet har hatt alt for mye inflytelse på Jorden (igjennom NWO kabalen) i alt for lang tid, og at det er på tide med en balanse. Sirianerne har derfor satt i gang et program hvor de inflitrerer Illuminati, og andre innvielsesbaserte skoler som frimurer ordenen, Rosenkors ordenen osv for å forandre disse vekk fra å være et sted for NWO kabalen til å være et sted får undervisning og erkjennelse av ånderlige prinsipper og opplevelser. Erranerne har også planer om en informasjons offensiv. Mer her

Annonse