Viser arkivet for stikkord frimurere

Utbryter: Frimurere er tempelriddere(Anders Behring Breivi & Frimurerenes forhold til tempelriddere )Del 1

Roger Aase hevder at Tempelriddere er en integrert del av frimurerordenen. Fra åttende medlemsgrad benevnes de som tempelriddere, og begynner å leke med hvite tempelridderkapper.I 2007 ble Anders Behring Breivik medlem av frimurerordenen. – Med en sterk hang til tempelriddere er ikke det rart at han ønsket seg inn, mener eksfrimurer Roger Aase.

Behring Breivik skal ha vært opphengt i middelalderens tempelridderorden, og påstår også å være «ridderkommandant» i Knights Templar i Europa – noe han beskriver som en kristen, militær orden som kjemper for å befri Vesten fra islamsk undertrykkelse. I sitt 1.500 sider lange manifest hevder Behring Breivik å ha deltatt på et møte i en høyreekstrem gruppe i London som kaller seg Tempelridderne.

LES OGSÅ: Skrev ny salme etter terrorangrepene

Benevnes tempelriddere. I 2007 ble Behring Breivik medlem av Den Norske Frimurerordenen, og oppnådde tredje grad før han ble kastet ut av losjen etter terrorangrepet 22. juli.

Roger Karsten Aase, forfatteren av boka Frimurernes hemmeligheter – Fortalt fra innsiden, forstår godt hvorfor Behring Breivik ble tiltrukket av losjen.

– Tempelriddere er en integrert del av frimurerordenen. Fra åttende medlemsgrad benevnes de som tempelriddere, og begynner å leke med hvite tempelridderkapper og får ring på høyre langfinger. Det er ikke så rart at en mann med en hang til tempelriddere og diktatoriske samfunn uten muslimer ønsket seg inn i et sånt fellesskap, sier han.

LES OGSÅ: Utøya-prest tydde til tårer og trening

«Tenk på døden». Behring Breivik var tatt opp til broder av tredje grad. Aase beskriver denne seremonien som svært ubehagelig, og i boken skildrer han noen av ritualene han måtte gå gjennom for å stige i gradene:

«Ordførende Mester stirret på oss, og sa med gravrøst:

Medbrødre. Tenk på døden. Jeg kjente frysningene gå nedover ryggen, og svetten rant nå ned i øynene. (…) Der, midt på gulvet, sto en likkiste med lokket på, og de Bevoktende Brødre pekte på den med sverdene sine. (…) De tok raskt tak i meg og la meg ned i kisten, før de la en tøyfille over ansiktet mitt.»

– Ritualene og påvirkningsmidlene er tøffe. Blant annet skal du sverge troskap med hånden på en hodeskalle, og du blir lagt i en likkiste og plassert i et rom de kaller gravhulen. Der skal du ligge til losjelederen, «Guds stedfortreder», drar deg opp av kista som et symbol på at du får en ny sjanse, forklarer Aase.

Kritisk til systemet. For å kunne være medlem av en frimurerlosje må man bekjenne seg den kristne tro. Aase nådde selv til niende grad på sin frimureriske losjevandring, men etter hvert som han steg i gradene ble han stadig mer kritisk til systemet.

– Måten frimurerlosjen praktiserte den kristne religion på, stod ikke til min egne kristne tro. De følger gammeltestamentlige ritualer i de lavere gradene. Etter at de er blitt tempelriddere følger de nytestamentlige ritualer basert på en middelaldersk kvasi-religionsforståelse, hvor det også er mye hentet fra egyptisk gudelære. For meg ble det latterlig tullskap som strider mot hele min kristne overbevisning.

– Diktatorisk hierarki. Etter Aases oppfatning har ikke losjen noe som helst med kristendom å gjøre.

– Kristne verdier handler ikke om hierarkiske riddervesen og diktatoriske forhold, de handler om åpenhet og kjærlighet, sier Aase.

Han mener heller ikke at frimureri fører til noen konstruktiv personlighetsutvikling.

– Man trenger både for- og motargumenter for å kunne utvikle seg som menneske. Det får man ikke i losjen.

Uttaler seg ikke. Pressetalsmann for Den Norske Frimurerordenen, Helge Qvigstad, ønsker ikke å kommentere losjens forhold til Behring Breivik eller Aases beskrivelse av opptaksseremoniene.

– Vi snakker aldri om ritualer, enkelthendelser eller enkeltpersoner.

Qvigstad vil heller ikke uttale seg om frimurerordenes forhold til tempelriddere.

– Utover at vi bruker malteserkorset som vårt symbol, kan jeg ikke si noe. Tempelridderideen er jo veldig generell, til og med Jan Guillous romaner er basert på korsfarere og tempelriddere. Det er ikke så rart at mange lar seg imponere av dem, sier han.

Ble ekskludert. Behring Breivik ble kastet ut av frimurerlosjen umiddelbart etter at det ble kjent at han stod bak eksplosjonen i Oslo og drapene på Utøya.

– Eksklusjonen er et uttrykk for at de handlinger han er siktet for å ha utført og de verdier som synes å ha motivert dem er fullstendig uforenlig med hva vi står for som orden, heter det i en pressemelding fra Den Norske Frimurerordenen.

kilde

Les også boka – Makten bak makten av Per-Aslak Ertresvåg
Verdenshistorien slik den blir fortalt er falsk. Det som skjules og som forfatteren avdekker, er krøniken om Makten bak makten, om klanen som sto bak og beriket seg på det økonomiske sammenbruddet i 1929, som planla både 1. og 2. verdenskrig, som finansierte både kommunismen i Russland og Hitlers opprustning.

Samtidig er det historien om Den nye verdensorden og globaliseringen. Begivenheter som drives fram av superrike maktmennesker. Markedstilpasningen, oppløsningen av gamle verdier og nasjonalstatens svekkelse, er biter i en planlagt totalitær verdensstat. Verden blir skrudd sammen på en ny måte, hvor tidligere regler for rett og urett ikke lenger gjelder.

Det er dette som kalles Den nye verdensorden, eller simpelthen globalisering. Ingen militærmakt kan stanse den utvikling som er satt i gang og som forfatteren beskriver.kjøp den her

Les også boka fra – Per-Aslak Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008) Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre
. Denne boken fokuserer på hvordan NWO-konspirasjonene har invadert vårt eget lille land takket være norske muldvarper i leder­posisjoner innen politikk, finans og industri. Mange kjenner til denne muldvarp-virksomheten, men er for konforme og tafatte til å ta et oppgjør med den. Pressen har for lengst druknet i trivialitetenes bunnløse brønn. For dem som ikke bruker Internet aktivt eller leser utenlandsk litteratur, er Ertresvågs to siste bøker den eneste norske kilde til informasjon om NWO-kabalen og dens konspirasjoner.HER

Norske frimurere – De norske losjene samler over 18.000 medlemmer. På denne siden kan du finne ut hvem som er medlem i losjene der du bor, hvem de sitter sammen med, hvilke yrker de har.

Merk at listene på tv2nyhetene.no er fra «Matrikkel for Den norske frimurerorden, 2008», og ikke et løpende oppdatert medlemsregister. HER

Den galaktiske føderasjon representert med de sivilisasjoner jeg nevnte, mener at Orion imperiet har hatt alt for mye inflytelse på Jorden (igjennom NWO kabalen) i alt for lang tid, og at det er på tide med en balanse. Sirianerne har derfor satt i gang et program hvor de inflitrerer Illuminati, og andre innvielsesbaserte skoler som frimurer ordenen, Rosenkors ordenen osv for å forandre disse vekk fra å være et sted for NWO kabalen til å være et sted får undervisning og erkjennelse av ånderlige prinsipper og opplevelser. Erranerne hDen galaktiske føderasjon representert med de sivilisasjoner jeg nevnte, mener at Orion imperiet har hatt alt for mye inflytelse på Jorden (igjennom NWO kabalen) i alt for lang tid, og at det er på tide med en balanse. KILDE

Etter hvert begynner det å tegne seg ett mønster som viser at Norges maktelite knytter bånd til internasjonale organisasjoner. Ikke minst knyttes det bånd mellom det norske og utenlandske militære og etteretning. Også en del av stortingsrepresentantene og lokalpolitikerne har vært frimurere og de har hatt bånd til utenlandske losjer. Norske frimurere har også vært ledere av og organisert paralmilitære grupper som stay-behindgrupper og de hemmelige selskap Det moderne frimureriets opprinnelse Uttdrag fra Boken; "Hjernen og Gud(1) les boka her

Hells Angels mer samfunnsskadelig enn frimurerlosjen?av Øystein Meier Johannessen Formann i Nordlands Samfunnsparti.

I ytterste konsekvens så er det ikke verre at det etableres en Hells Angeles klubb i Mo i Rana enn at Mo i Rana er styrt bak fasadsene av frimurere, noen småkorrupte politikere og noen aktive næringsdrivende som både bedriver med kriminalitet , kameraderi og korrupsjon

La Hells Angels få etablere seg i Rana på lik linje som samfunnet aksepterer etableringen av frimurerlosjen og andre høyborgelige losjer. Dersom noen av Hells Angels medlemmene gjør forbrytelser så får samfunnet etterforske dem og de får sin straff på lik linje med andre .

Trusselbildet av Hells Angels minner meg om det USA skapte trusselbilde av Al-Qaeda og muslimene, – latterlig og hysterisk og helt ute av proporsjon.
Man er nødvendigvis ikke mer kriminell om man liker skinnjakker fremfor sort dress med blankpussede sko og hvite hansker til.

Jeg må få si til de, om de fins, som måtte ha sympati for hva jeg skriver så har det med rettferdighet å gjøre. Samfunnet har til alle tider laget skrekkbilder eller utgrupper#! som har blitt stigmatisert, trakassert og herset med omtrent som de spedalske i Bibelen.
Jeg forsvarer muslimenes rett til å bygge moske i Tromsø, jeg forsvarer Bibelen sin rett til å bygge, kjøpe eller leie sitt eget klubbhus, jeg forsvarer de homofiles rettigheter ut i fra menneskerettighets erklæringens ånd, og jeg forsvarer menneskene som foretrekker cannabis fremfor
alkohol uten at jeg av den grunn verken er muslim, medlem av Hells Angel, homofil, eller til nå, – bruker av is. Det handler om rettferdighet og det handler om å respektere andre mennesker enn seg selv og sin egen klikk.

Ps. Om den hypotetiske situasjon skulle oppstå at jeg hadde blitt tvunget til å gjøre et valg om medlemskap i Hells Angels eller frimurerlosjen , så ville jeg ha valgt Hells Angel. Jeg ville heller ha sittet rundt et bål med mine motorsykkelvenner i grønne fine omgivelser å drukket te trukket på maruhanna enn å ha sittet blant likkister med noen små-korrupte fasadeborgere i losjens#! mørke kjellerom og drukket voldsfremkallende alkohol

Vennlig hilsen Øystein Meier Johannessen

Formann i Nordlands Samfunnsparti.

17. oktober 2006 gikk Øystein Meier Johannesen til det skritt å sette fyr på sin egen bil. Dette ble gjort utenfor rådhuset i Korgen, hvor det var kommunestyremøte. Meier Johannesen var selv på dette kommunestyremøtet, som ble avsluttet uten at sakslisten ble gjennomført.Øystein Meier Johannesen påstår selv at det var en protest mot Israels og USAs behandling av palestinerne.

I den fullstendige Jesuitt-eden står det at de vil
arbeide for paven i de land de kommer til, og “gjøre mitt ytterste for
å utrydde de hedenske protestantiske eller liberale doktriner, og å ødelegge
alle deres påståtte statsmakter, kongelige eller annet.”Jeg
ønsker å være med opplyse om denne eldgammle blodslinjen som består av blodtørstige reptiler fra Antlantis tid.Jeg snakker om THE ILLIMATUI AND
THE COMMITTEE OF 300

De som blir Frimurere
for å ha litt hygge og fellesskap er de virkelige brikker i spillet.
De utgjør en front eller dekke for den virkelige plan og handling i
dette spillet. Ute i kulissene manipulerer mesterspillerene vår
regjering og verden ellers for en endelig overtagelse og politisk sjakk
matt.»STERKE KREFTER I DET SKJULTEFlere Norske politikere
og samfunnsledere er med i hemmelige organisasjoner som arbeider
for europeisk enhet og Verdensherredømme. Noen av disse er bilderbergruppen,
Romaklubben, Den Trilaterale Kommisjon m.fl. Vi må heller ikke
glemme Jesuits ordenen, som arbeider for å fremme hensiktene for den
Katolske kirke.

Frimureriet og det hemmelige selskaket
Også en del av stortingsrepresentanter og lokalpolitikerne har vært frimurere og de har hatt bånd til utenlandske losjer. Norske frimurere har også vært ledere av og organisert paramilitære grupper som Stay-behindgruppen.

Spredningen av de multinasjonale selskapene over hele kloden har hatt en destabiliserende virkning på den globale økonomien, og er årsaken til økt arbeidsledighet, offentlige budsjettkutt, storstilte folkevandringer i land og mellom land, og miljøødeleggelser.Les De kapitalistiske fyrster her

Etter hvert begynner det å tegne seg ett mønster som viser at Norges maktelite knytter bånd til internasjonale organisasjoner. Ikke minst knyttes det bånd mellom det norske og utenlandske militære og etteretning. Også en del av stortingsrepresentantene og lokalpolitikerne har vært frimurere og de har hatt bånd til utenlandske losjer. Norske frimurere har også vært ledere av og organisert paralmilitære grupper som stay-behindgrupper og de hemmelige selskap Det moderne frimureriets opprinnelse Uttdrag fra Boken; "Hjernen og Gud(1) les boka her

Semjase og flere andre Erranere har nå innledet et sammarbeide med en gruppe i Norge, som de
har telepatiske kontakter med. Semjase og andre Erranere har hatt sporadiske telepatikontakter
med enkelte medlemmer av denne gruppen siden slutten av 80 tallet og for noen enda tidligere.
I forbindelse med det nye Erranske initiativet er denne nettsiden opprettet. Her vil det finnes meldinger og
kanaliseringer Semjase og andre Erranere har gjordt med denne gruppen med mere.Velkommen til Semjase.no

Frimureriet og de hemmelige selskap Det moderne frimureriets opprinnelse Uttdrag fra Boken; Hjernen og Gud(1)

Når frimurere blir spurt sier de alltid at Den Norske Frimurerorden er en selvstendig norsk orden som ikke er avhengig av, eller som styres av utenlandske krefter.

Frimureriet og de hemmelige selskap.
Det moderne frimureriets opprinnelse.

Det frimureriske system som i hovedsak benyttes i dag, kan føres tilbake til 24. juni 1717, da fire osjer i London dannet en storlosje og valgte en stormester. Det var på dette møtet den skotske presbyterianske presten og frimureren James Anderson fikk godtatt et forslag til ny konstitusjon. Den ble trykket og solgt i bok-handelen 1723. I konstitusjonen står det:

”Vi frimurere støtter deg ikke om du deltar i aktiv opposisjon, men du blir ikke utstøtt av vårt broderskap. Det skal vare til døden avslutter det”.

I Frankrike ble frimureriet etablert i 1733, og den spredde seg fra Frankrike til Sverige i 1735. Dette fikk stor betydning fordi det svenske systemet etter hvert spredde seg til Norge, Danmark, Finland og Tyskland. I 1749 ble den første norske losje stiftet, ”St Olaus til den hvite Leopard”. Først i 1836, 87 år senere, ble den neste levedyktige losje dannet. Det var en St. Andreas losje, ”Oscar til den flammende Stjerne”. Den svensk-norske kongen, Oscar II sørget for at de norske losjene ble lagt under Svenska Stora Landslogen, hvor han selv var stormester. Rett før unions-oppløsningen med Sverige i 1905, sørget han for at de norske frimurerne ble hans støttespillere, da nordmenn i frimureriet avla en lydighetsed til kongen, som var svensk.

I Norge ble det en politisk strid mellom høyre- og venstresiden, hvor det konservative Høyre hadde støtte fra de etablerte institusjoner, embetsverket, hæren, kirken, universitetet og Høyesterett. Losjebrødrene var svenskekongens håndplukkede menn, rekruttert fra den konservative krets som sto på kongens side i politikken. Oscar II bygget frimurernes ”Stamhus” i Nedre Vollgate 19 i Oslo, og bygget sto ferdig 1894. Her kunne han huse deler av sitt maktapparat i Norge. Frimurerlosjen ble en pompøs bygning som var noe større enn det daværende Storting som lå et steinkast unna. Fordi svenskekongen i 1881 forlangte norske frimurernes underkastelse og lydighet, ble en del frimurere redde for å bli en slags 5. kolonister, som kunne havne i situasjoner hvor de ble tvunget til å gå imot Norges interesser. Det førte etter hvert til en splittelse i Frimurerlosjen som skulle vare i 70 år.

I 1881 ble St. Johanneslosjen ”St. Olav til det gjenreiste Tempel” dannet uavhengig av losjene i Sverige, noe som først ikke ble godtatt av de øvrige losjer. Ved forhandlinger i 1898 ble de nye norske Johanneslosjene anerkjent som likeverdige med den Svenska Stora Landslogen. Men det var ikke rart at en del norske frimurere var bekymret for svenskenes hegemoni innen frimureriet. For en del norske frimurere hadde flere ganger foretatt seg handlinger som var svikefulle overfor Norge, til fordel for Sverige. Rudstrøm skriver følgende i boken ”Frimureriet og de skjulte makteliter”:

”Kong Oscar II utnevnte sin frimurerbroder Selmer som regjeringssjef i Norge, 4
av Selmers statsråder var også frimurere. Det ble reist riksrettssak mot Selmer. Da
dommen falt i februar 1884 ble Selmer og de fleste av hans statsråder fradømt sine
embeter. Situasjonen var spent og man fryktet svensk innmarsj i landet. I denne
kritiske situasjonen ga Armedepartementets sjef, statsråd oberst-løytnant Munthe
ordre til alle bataljonsjefer på Østlandet og i Trøndelag om å gjøre geværene

ubrukelige ved å skru av en del av geværmekanismen. Kommandanten på Akershus Festning, N.Storm-Wergeland sørget for å bringe ammunisjonslageret fra Hovedøya inn til Akershus Festning så han selv hadde det under kontroll. Han var provinsialmester for frimurerne i Norge og kommandør av Det Røde Kors.

Siden de som sto bak hadde avlagt lydighetsed til Kong Oscar II ble handlingene betraktet som landsforræderi. Stortinget krevde en forklaring. Den ansvarlige statsråd Munthe, nektet av helbredsgrunner å møte i Stortinget. Han erklærte skriftlig at han hadde handlet på eget initiativ, og ikke mottatt ordre fra Kongen. Striden førte til at Norge mobiliserte sine militære styrker som ble forlagt langs svenskegrensen.

Ved unionsoppløsningen krevde Christian Michelsen og Fridtjof Nansen at Norges nye konge ikke måtte være frimurer. Hans Majestet Kong Haakon VII og Kronprins Gustav måtte forlate norsk frimureri. Svenskekongens maktapparat gikk over til lege Johan Gottlieb Conradi som ble valgt til stormester etter 1905. Dette må ha vært en improvisert løsning som nok ville vært brukbar dersom frimureriet hadde bestått av tre grader og alle brødre hadde vært like. I det svenske system krevde stormesteren lydighet av sine brødre. Det kunne han gjøre fordi han tilhørte kongehuset og var landets mektigste mann. Johan Conradi hadde ikke tilsvarende rang, han hadde selv forpliktet seg til lydighet. Hvem var den norske frimureriets leder? Besto frimureriet nå av en rekke menn som hadde avlagt lydighetsed til hverandre? En umulig situasjon. Det svenske system forutsetter en autoritær leder. Hvem var denne leder etter at Kong Oscar måtte trekke seg ut?”

Selv om Norge fikk sin frihet fra Sverige i 1905, ble ikke Den Norske Frimurerorden
en selvstendig og uavhengig organisasjon. Den ble fortsatt styrt av overordnede krefter som også den nyvalgte Stormester måtte adlyde. For etter hvert måtte Stormester Færden, endre sine planer da han skulle delta på et innvielsesmøte for den nye storlosjen ”Polarstjernen” i Trondheim – og det var etter ordre fra overordnede som han var pliktig til å adlyde.

Dette tyder på at Stormesteren sto under kontroll fra en større internasjonal moderlosje som knyttet frimureriet sammen til et verdensomfattende hele. Fra 1904 til 1939 ble antall frimurere tredoblet, og Den Norske Frimurerorden opprettet nye internasjonale forbindelser. I løpet av denne perioden ble frimureriet til en verdensomspennende organisasjon, og særlig ble forbindelsene til USA styrket.

Jeg vil i den sammenheng nevne at den engelske konge George VI, som regjerte fra 1936 til 1952, samt Winston Churchill og USAs president Franklin D. Roosevelt, var frimurere. Roosevelt var til og med frimurer av 33. grad, som tilsvarer den 11 grad i det svenske systemet. I dag er det ca. 6 millioner frimurere over hele verden, mot ca. 4,5 millioner frimurere i årene før den annen verdenskrig.

Når frimurere blir spurt sier de alltid at Den Norske Frimurerorden er en selvstendig norsk orden som ikke er avhengig av, eller som styres av utenlandske krefter. De vet jo ikke at noen av de øverste brødrene er medlem av New Palladium Rite. Men også fordi Den Norske Frimurerorden mottok konstitusjonspatenter,først fra England i 1749 og deretter fra Sverige i 1891, er det tydelig at det finnes en tradisjon hvor storlosjene underskriver underkastelseserklæringer som knytter frimureriet sammen til et verdensomspennende nett. Innenfor dette fellesskapet kan medlemmene fritt besøke utenlandske losjer dersom de er utstyrt med frimurerpass.

Det er vanskelig for en utenforstående å komme inn i frimurerlosjens lokaler, og da kan man jo også tenke seg hvor vanskelig det måtte være å kunne besøke utenlandske losjer hvis ikke frimureriet er et sammenknyttet system med en overordnet leder, et system som har internasjonal makt og indre styrke. For hver fremmed storlosje som Den Norske Frimurerorden har forbindelse med, oppnevnes det i begge landene,representanter som skal knytte forbindelse med og representere hverandres losjer.Til og med noen av våre øverste militære ledere er oppnevnt som herværende representanter for utenlandske storlosjer. Fordi jeg ikke vil henge ut nålevende frimurere, vil jeg vise til frimurernes matrikkel for 1939:

– Generalmajor Ivar Aavatsmark, Stormesterens Prokurator, statsråd, kommandant på Akershus festning, repr. For The Supreme Counsil 33 and last Degree Scotish Rite for the Northern Masonic Jurisdiction, Boston, USA, og representant for The Grand Lodge of Montana, Hellena, USA.
– Major O. Brinchmann Hansen, repr. For Grande Lodge of Utah, Salt Lake City, USA.
– Generalmajor Gustav Grüner, repr. for The Grand Lodge of Utah, Salt Lake City, USA.
– Generalmajor Jacob Hvinden Haug, repr. for Grand Lodge of Virginia, Richmond,
USA, og Grand Lodge of Soberana, de Porto Rica, San Juan.
– Oberst Marcus Pettersen repr. for Grand Loggia de Chile, Santiago

Etter hvert begynner det å tegne seg ett mønster som viser at norges maktelite knytter bånd til internasjonale organisasjoner. Ikke minst knyttes det bånd mellom det norske og utenlandske militære og etterretning. Også en del av stortingsrepresentantene og lokalpolitikerne har vært frimurere og de har hatt bånd til utenlandske losjer. Norske frimurere har også vært ledere av og organisert paramilitære grupper som Stay-behindgruppen.

Stay-behind-nettverket, ved Alf Martens Meyer hadde forbindelser til det engelske MI 5 og CIA’s representanter ved den amerikanske ambassade. Stay-behinds depoter ble lagt ut i åpent terreng til bruk for de organiserte enheter. De inneholdt sambandsutstyr, klær, sprengstoff, våpen, ammunisjon, stridsrasjoner og tobakk. Utstyret kom fra Alf Martens Meyers kontor og utstyret og finansieringen kom fra England og USA. I en matrikkel for frimurerlosjen hadde Meyer IX grad i logen ”St. Olaus til de tre Søyler” i Oslo, hvor han var vikar for Første Bevoktende Broder.

Finn Sjue og Ronald Bye, oppgir i boken ”Norges hemmelige hær” at Stay-behind på sitt sterkeste disponerte fra 1-2000 mann i Norge og at den sorterte under etterretningstjenesten. Over hele Europa skall til sammen 50 000 mann være tilsluttet slike grupper, en maktoppbygging som CIA sto bak, uten at kongressen eller de respektive lands nasjonalforsamlinger var orientert. Fra Erik Rudstrøms bok om frimureriet har jeg funnet følgende avisartikkel fra VG (Verdens Gang), som har skrevet at Meyer hadde tilhørt en ”CIA-celle”:

”En del av våpnene som er beslaglagt hos Meyer stammer trolig fra CIA-cellersom ble opprettet over hele Skandinavia i begynnelsen av 1950-årene. Det var den tidligere CIA-sjef, William Colby som ledet arbeidet med å opprette geriljagrupper som skulle settes inn i sabotasje- og motstandskamp dersom Sovjetunionen
okkuperte Norge. Etter det VG har grunn til å tro, var Meyer – med bakgrunn i motstandsbevegelsen under krigen og kjent som en glødende antikommunist –medlem av en slik motstandsgruppe. Meyer som disponerte en rekke eiendommer hadde ansvaret for å oppbevare et stort våpenarsenal. Da CIA-operasjonen ble avblåst av norske myndigheter, leverte Meyer inn mesteparten av våpnene. Han beholdt en god del av ammunisjonen og automat-våpnene. Det er disse våpen som er stammen i det arsenal politiet beslagla i det hemmelige rom i Meyers villa…Politiet mistenker Meyer for å ha innført enkelte våpen ulovlig fra utlandet. Noen av våpnene er av nyere dato, og stammer med sikkerhet ikke fra forsvarets lagre. Meyer var bl.a. i besittelse av et rakettgevær av helt ny dato. Våpenet er forbudt brukt i krig, ifølge Genevekonvensjonen. Det er lydløst og har en enorm slagkraft pga. prosjektilets ekstremt høye hastighet”…

Som en kuriositet vil jeg nevne at CIA-sjefen William Colby ble direktør i Coca Cola, for deretter å bli CIA-sjef en gang til, og derfor kan det være forbindelser mellom CIA og Coca Cola. Hvis man f.eks. antar at CIA eier andeler i Coca Cola, vil Cola-drikkende mennesker over hele verden kunne være med på å finansiere CIA’s
etterretning og aktiviteter.

Ifølge Rudstrøm besluttet imidlertid Stortinget våren 1996 at bevilgninger til e-tjenesten skal legges under Stortingets bevilgningssystem da ca. 100 norske etterretningsfolk er blitt betalt av utenlandske krefter og derfor har vært utenfor reglene for norske pensjonsutbetalinger. Men heretter skal også tilskudd fra utlandet trekkes inn i bevilgningssystemet og bringes under kontroll. Da Staybehind og Alf Martens Meyer ble avslørt, meldte Aftenposten at Meyer hadde sagt seg villig til å gi en fullstendig forklaring om alle forhold, dersom han fikk lov til å konferere med sin forsvarer høyesterettsadvokat Olav Hestenes og ”noen andre”. Olav Hestenes hadde X grad i Den Norske Store Landsloge og tilhørte ”St. Olaus til den hvite Leopard” i Oslo.

“Frimureriet og de hemmelige selskap Det moderne frimureriets opprinnelse Uttdrag fra Boken; Hjernen og Gud(2) ":http://blogg.sol.no/blogg/frimureriet-og-de-hemmelige-selskap-det-moderne-frimureriets-opprinnelse-uttdrag-fra-boken-hj-0

Les også:
Kåre Torvholm saken historien om “stay behind” & fiskemafiaefiskernes pensjons-/trygdeinnbetalinger som forsvant(1)

“Markussosionom beretter om psykiatrierpolitiskdrap(1) “Psykiatri er politisk”":http://detsomstatennorgeskjuler.origo.no/-/bulletin/show/547524_markussosionom-beretter-om-psykiatrierpolitiskdrap-1-psyki

Statskuppet- og hvem som stod bak

Det skitne maktspillet i kulissene, 1945-2006.søndag,22 april 2007 Skrevet av: Arild_Helgeland(1)

Boka:Nornens beretning av Synnøve Fjellbakk Taftø 2008(2)

Annonse