Viser arkivet for stikkord gentelmann

Liste over De mest kjente frimurerne i Norge

Det er frimurere på Stortinget, i forsvarsledelsen, blant Kirkens menn og i næringslivet. Her er de mest kjente frimurerne i Norge:De norske losjene samler over 18.000 medlemmer. På denne siden kan du finne ut hvem som er medlem i losjene der du bor, hvem de sitter sammen med, hvilke yrker de har.""HER":http://www.tv2nyhetene.no/prosjekt/frimurer

Politikk:
Firestortingsrepresentanter er frimurere: Kenneth Svendsen(fr.p.),Per Ove Width (fr.p.), Åge Konradsen (h) og OlafMichael Thommesen (h). De to tidligere Høyre-representanteneTore A. Liltved og Arne Alsåker Spilde er også frimurere. Enrekke lokalpolitikere og fylkespolitikere er frimurere,blant dem fylkesordfører Roald Bergsaker iRogaland.

Næringsliv:
Det er flere hundrefrimurere med direktør og disponent-tittel, men det er langtmellom de store næringslivstoppene i ordenen. Leif Jarodd,tidligere direktør i Hadeland Glassverk og styremedlem i enrekke selskaper er frimurer. Det er også styreleder TaraldSivertsen i Norske Fiskeoppdretteres Forening, konsernsjefPaul Birger Torgnes i Fjord Seafood, finansdirektør EgilHerman Sjursen i Vesta, adm. dir. Torgeir Stensrud i FinanceCredit, leder i Den Norske Dataforening, Svein Stavelin, ogpresident John Skjelvaag i Norges Bilbransjeforbund. Det erogså frimurere i NHO-styret og iNHO-administrasjonen.

Kirken:
Knapt 100prester og organister i Den norske kirke er frimurere. Ingenav dagens biskoper er frimurere, men flere tidligerebiskoper har gått aktivt inn i ordenen ved nåddpensjonsalder, blant dem nylig avdøde Borg-biskop GunnarLislerud og tidligere biskop i Nidaros, Tord Godal. Flerepensjonerte domproster er også med i ordenen sammen medflere titalls sogneprester, blant dem sogneprest AndersKjuus i Fagerborg menighet i Oslo og Stavanger-prestene OddOfferdal og Tormod Wasbø. Sjømannspresten i London, HelgePettersson, er ogsåfrimurer.

Forsvaret:
Rundt 250 offiserer og pensjonerte offiserer er i dag med i ordenen, blant demer Generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor OddFrøise Tangen, og generalmajor Åge J. Hamang, kommandør forluftstridskreftene i Nord-Norge. Tidligereøverstkommanderende i Nord-Norge, generalløytnant DagfinnDanielsen er ogsåfrimurer.

Politiet/påtalemyndigheten:
Rundt 200 politibetjenter, politijurister og pensjonertepolitifolk er med i frimurerordenen. Av disse er over 20lensmenn. I tillegg finnes det minst seks politimestere iordenen: Olav E. Sønderland (Stavanger), Per Martin Marum(Trondheim), Einar Henriksen (Lillehammer), Odd Jørgensen(Harstad), Anders Nerli (Kongsvinger) og Bjørn Valvik(Florø).

Advokater:
Advokatstanden ersterkt representert i Frimurerordenen. Totalt er det rundt200 av dem i landets losjer. På listen over advokater finnesMorten Kjensli, Bjørn Bråthen, John Christian Elden, PerArne Flod, Birger Nilsen, Trond Werner Lunde, Ole Lindsethog Per Kyllingstad. Stavanger-advokaten Thorstein Furustøl,Tønsberg-advokaten Leif Kilde Evensen og Odd K. Einstablandi Kristiansand er ogsåfrimurere.
Domstolene:

Noen få dommere e rmed i Frimurerordenen. Blant disse er lagdommer i Gulating,Ivar Drevland, byrettsdommerne Kåre Røkkum og TorsteinHellesnes i Oslo og byrettsdommer Henrik Lunde i Stavanger.Også sorenskriveren i Halden, Arnfinn Agnalt, ogsorenskriveren i Horten, Thomas Hazeland, er frimurere.Tidligere høyesterettsjustitiarius Erling Sandene er ogsåmedlem av ordenen.

Offentlig forvaltning:
Fylkesmann Svein Alsaker i Hordaland erfrimurer. Det er også hans forgjenger Håkon Randal, som idag er president i Norsk Forsvarsforening. FylkesrådmannSigurd Haldorsen i Troms er også frimurer sammen med enrekke rådmenn, blant andre Hamar-rådmann Svein M. Skaar-aasog rådmannen i Hammerfest, Jens AreBrevik.

Presse/Medier:
Det er over 20journalister og redaktører i Frimurerordenen. NRK-sjef JohnG. Bernander har flere av sine ansatte i ordenen: VidarLønn-Arnesen, Roald Øyen, Magne Misje (NRK-Hordaland),Oddvar Kristoffersen (NRK-Nordland) og Yngve Tørrestad(NRK-Vestfold). Også Knut Haavik (eks-redaktør i Se & Hør),Kurt-Johnny Olsen (Aftenposten), Lars Elton(arkitektur-skribent), Odd Rune Askeland (StavangerAftenblad) og Lofotens fiskerimedarbeider John-Arne Storhauger frimurere. Tidligere Sunnmørsposten-journalist ogeventyrer Ragnar Thorseth er også med iordenen.

Kultur/Underholdning:
Norskkultur og underholdningsliv er dårlig representert ifrimurerlosjene. En gruppe skiller seg imidlertid ut:Operasangere. Det er 10-12 av dem i ordenen, blant andreOddbjørn Tennfjord og Terje Stensvold. De to mest kjenteunderholdningsartistene i ordenen er Tor Erik Gunstrøm iDizzie Tunes og Øystein Dolmen (Knudsen & Ludvigsen).Forfatter og tidligere pop-journalist Yngvar Holm erfrimurer. Ferdinand Finne var også medlem avordenen.

KILDE

Den galaktiske føderasjon representert med de sivilisasjoner jeg nevnte, mener at Orion imperiet har hatt alt for mye inflytelse på Jorden (igjennom NWO kabalen) i alt for lang tid, og at det er på tide med en balanse. Sirianerne har derfor satt i gang et program hvor de inflitrerer Illuminati, og andre innvielsesbaserte skoler som frimurer ordenen, Rosenkors ordenen osv for å forandre disse vekk fra å være et sted for NWO kabalen til å være et sted får undervisning og erkjennelse av ånderlige prinsipper og opplevelser. "KILDE ":http://www.semjase.no/Politikk3.html

Annonse