Ex-Satanist Exposes Illuminati Card Game and the NWO

Ex-Satanist Exposes Illuminati Card Game and the NWO (Part 2 of 2)

Fritz Springmeier - The Top 13 Illuminati Bloodlines & their Mind Control

Testimony of a former Illuminati - Mark Cleminson

In this powerful and eye opening testimony, Mark shares his experience of growing up as a spiritualist and being called by God out of life as a clairvoyant and into ministry for Jesus Christ.

The New Atlantis - Secret Mysteries of America's Beginnings


New Atlantis is a utopian novel by Sir Francis Bacon, published in Latin (as Nova Atlantis) in 1624 and in English in 1627. In this work, Bacon portrayed a vision of the future of human discovery and knowledge, expressing his aspirations and ideals for humankind. The novel depicts the creation of a utopian land where “generosity and enlightenment, dignity and splendour, piety and public spirit” are the commonly held qualities of the inhabitants of “Bensalem”. The plan and organization of his ideal college, “Salomon’s House” (or Solomon’s House) envisioned the modern research university in both applied and pure sciences.kilde

Hvordan Frimurerne Drev Meg Fra Høyre til Venstre... * ?Psst...har du lyst til å bli med i en lukket klubb? Alt vi gjør sammen er hemmelig, og klubbhuset vårt er kanskje siste plass i Norge for bare menn.

Og her i Bodø kan du være trygg på at alle medlemmene er menn som oss. En avstemning blant medlemskapet bestemmer om du blir akseptert, men først må du bli godkjent: to nåværende medlemmer må anbefale deg og gå god for at du har ‘ordnet økonomi og godt omdømme.’ Vi velger klart bare ordentlige folk. Alle medlemmer må være kristne ? det vil si, av kristen bakgrunn – så vi slipper menn av farge og muslimer. (Og på grunn av det kan du hos oss bruke helt andre ord til å beskrive de gruppene). Her fins ikke mottakere av sosialhjelp eller noen som har kommet seg ut av kriminalitet eller fra rus. Vår klubb ekskluderer i praksis også åpne homofile, de med et betydelig, ikke alders-relatert handikap, og alle nyankomne nordmenn.

Har du lyst til å bli frimurer??

Utbryter: Frimurere er tempelriddere(Anders Behring Breivi & Frimurerenes forhold til tempelriddere )Del 1

Roger Aase hevder at Tempelriddere er en integrert del av frimurerordenen. Fra åttende medlemsgrad benevnes de som tempelriddere, og begynner å leke med hvite tempelridderkapper.I 2007 ble Anders Behring Breivik medlem av frimurerordenen. – Med en sterk hang til tempelriddere er ikke det rart at han ønsket seg inn, mener eksfrimurer Roger Aase.

Behring Breivik skal ha vært opphengt i middelalderens tempelridderorden, og påstår også å være «ridderkommandant» i Knights Templar i Europa – noe han beskriver som en kristen, militær orden som kjemper for å befri Vesten fra islamsk undertrykkelse. I sitt 1.500 sider lange manifest hevder Behring Breivik å ha deltatt på et møte i en høyreekstrem gruppe i London som kaller seg Tempelridderne.

Bilderberg Gruppen og den sanne historien rundt dem(2)En Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre

Bilderberg-gruppen. Ifølge Giovanni Agnelli, tidligere konsernsjef for Fiat, var opprinnelsen til BG at Victor Rothschild (1910-1990) og Laurance Rockefeller (1910-2004) ble enige om at dannelsen av en union av de europeiske statene var et viktig delmål.

(Giovanni Agnelli til høyre)

Bilderberg Gruppen og den sanne historien rundt dem(3)En Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre

Den årlige konferansen holdes som regel på et femstjerners hotel, helst i en småby eller på et litt isolert sted i naturskjønne omgivelser. Det totale beløpet som legges igjen etter en slik konferanse som varer 3-4 dager, er ca. 10 millioner euro.

Hele hotellet reserveres for den tiden konferansen varer, for å hindre at uønskete journalister og andre sniker seg rundt. De inviterte får vite hvor konferansen skal holdes en uke i forveien. Det er strenge krav om at det som blir drøftet, og hvem som har sagt hva, holdes hemmelig. Eierne og redaktørene for de største og viktigste TV-nettverkene, avisene og tidsskriftene er også invitert, så dette er en konspirasjon som inkluderer mainstream media på bekostning av folket.

Bilderberg Gruppen og den sanne historien rundt dem(2)En Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre

Bilderberg-gruppen. Ifølge Giovanni Agnelli, tidligere konsernsjef for Fiat, var opprinnelsen til BG at Victor Rothschild (1910-1990) og Laurance Rockefeller (1910-2004) ble enige om at dannelsen av en union av de europeiske statene var et viktig delmål.

(Giovanni Agnelli til høyre)

Bilderberg Gruppen og den sanne historien rundt dem(1)En Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre

(Bilderberg-gruppen og de andre mektige NWO-organene arbeider altså i det skjulte for å etablere en totalitær ikke-folkevalgt verdensregjering.De vil ha en verdensregjering der den finans-industrielle eliten kan bli oligarker som nyter fordelene av monopoløkonomi via en totalitær stat. En monopoløkonomi er det motsatte av kapitalisme. Antony C. Sutton kalte denne styreformen for ”korporativ sosialisme” .)

Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre,13. desember 2007,Daniel Estulin: The True Story of the Bilderberg Group (2007) På norsk (liste over nordmenn lengre ned på sden)

Liste over De mest kjente frimurerne i Norge

Det er frimurere på Stortinget, i forsvarsledelsen, blant Kirkens menn og i næringslivet. Her er de mest kjente frimurerne i Norge:De norske losjene samler over 18.000 medlemmer. På denne siden kan du finne ut hvem som er medlem i losjene der du bor, hvem de sitter sammen med, hvilke yrker de har.""HER":http://www.tv2nyhetene.no/prosjekt/frimurer

Politikk:

Hells Angels mer samfunnsskadelig enn frimurerlosjen?av Øystein Meier Johannessen Formann i Nordlands Samfunnsparti.

I ytterste konsekvens så er det ikke verre at det etableres en Hells Angeles klubb i Mo i Rana enn at Mo i Rana er styrt bak fasadsene av frimurere, noen småkorrupte politikere og noen aktive næringsdrivende som både bedriver med kriminalitet , kameraderi og korrupsjon

La Hells Angels få etablere seg i Rana på lik linje som samfunnet aksepterer etableringen av frimurerlosjen og andre høyborgelige losjer. Dersom noen av Hells Angels medlemmene gjør forbrytelser så får samfunnet etterforske dem og de får sin straff på lik linje med andre .

Frimureriet og de hemmelige selskap Det moderne frimureriets opprinnelse Uttdrag fra Boken; Hjernen og Gud(2)

Dramatiske innvielsesritualer

Frimureriets ritualer er hemmelige. Derfor er det vanskelige for utenforstående å få en fullstendig oversikt over alle ritualer og seremonier osv. Det beste en utenforstående kan gjøre er å forsøke å sette sammen forskjellig informasjon og på denne måten skaffe seg en viss oversikt. Det er derfor viktig for meg å presisere at den norske Frimurerlosjens ritualer nødvendigvis ikke er akkurat slik jeg har beskrevet, eller at de har den mening eller betydning jeg har tillagt dem – jeg har bare satt sammen den informasjonen jeg har funnet og gjort det beste ut av det.

Frimureriet og de hemmelige selskap Det moderne frimureriets opprinnelse Uttdrag fra Boken; Hjernen og Gud(1)

Når frimurere blir spurt sier de alltid at Den Norske Frimurerorden er en selvstendig norsk orden som ikke er avhengig av, eller som styres av utenlandske krefter.

Frimureriet og de hemmelige selskap.

De kapitalistiske fyrster

Spredningen av de multinasjonale selskapene over hele kloden har hatt en destabiliserende virkning på den globale økonomien, og er årsaken til økt arbeidsledighet, offentlige budsjettkutt, storstilte folkevandringer i land og mellom land, og miljøødeleggelser.

De kapitalistiske fyrster

Mye snadder om frimurerne

År om annen dukker det opp litt i mediene om Frimureriet.

-Oj, oj, – du veeerden så avslørende disse reportasjene har vært og er i mainstreammediene! Hvor det alltid bare ender opp med at "alle må vel ha lov å være medlem av en hvilken som helst klubb de måtte ønske….må vite….sangkor også for den saks skyld!

Frimureriet og de hemmelige selskap(5)

Gradene innen frimureriet

Innen det norske frimureriet finnes det 11. grader. Noen vil si at det finnes 12

Frimureriet og de hemmelige selskap(4)

Denne måte å organisere brødrene er en helt naturlig konsekvens av frimureriets ideologi. Tanken om en universell enhetlig og overnasjonal bevegelse har vært dominerende helt siden Ramsays Oration. Men ved siden av sin sterke internasjonale organisasjon får Den skotske ritus innflytelse ved at andre høygradssystemer benytter seg av deres ritualer. I Tyskland ble for eksempel den moderne amerikanske versjon av Den skotske ritus i 1921 innført gjennom frimurerordenen Le Droit-Humaine. Det samme skjedde over resten av verden hvor Le Droit-Humaine hadde losjer. I Europa, Latinamerika og Asia. En kilde sier dette om ordenen:

”Grad- og ritualskjemaet er i alle land enhetlig og stemmer overens med det grunnlaget Albert Pike formulerte. Over grunnlosjene med de tre ”blå” gradene finner vi Perfeksjons- Kapitel- og Areopaglosjer”. Men er ikke dette hjerne vask? Fungerer ikke Den skotske ritus som en verdensomspennende utklekkingsanstalt for fanatiske eliter som på en udemokratisk måte vil forandre verden? Fra første dag som frimurer blir menneskesinnet bombardert med ritualer som en tidligere stormester sa, langsomt, men sikkert, gjennom innvielse etter innvielse blir personligheten ført frem på den utviklingsvei som ender i Kadoschridderen,frimurernes ”gode rettferdige hevner”. Er ikke det å styre og manipulere mennesker inn i en bestemt retning? Det virker særlig manipulerende når vi samtidig vet at frimureren ikke vet noe konkret om målet når han som intetanende kandidat fremstiller seg til den første innvielsen. Som vi har sett er det en viktig del av innvielsessystemet at kandidaten ikke vet hva som ligger foran ham…Den perfekte frimurer er et splittet og ufritt menneske.

Frimureriet og de hemmelige selskap(3)

De fleste i Frimurerlosjen er ordentlige og hederlige mennesker.Mange frimurere vil nok bli sjokkerte når de senere i boken ser at de kan bli misbrukt av krefter (Illuminati, Palladium) som konspirerer for å få økonomisk og politisk herredømme over verden.

I Den skotske ritus er den 30. graden lik den IX (niende) graden i det svenske systemet som er i Norge. Den 30. graden er den siste og viktigste innvielse i Den skotske ritus. Nå blir kandidaten en ”vitende” som har funnet frem til lyset og som ikke tror, men vet. I Erik Rudstrøms bok ”Frimureriet og de skjulte makteliter”, har jeg funnet et sammendrag fra Karl Milton Hartveits bok ”De skjulte Brødre”:

Frimureriet og de hemmelige selskap(2)

(Tegning av et håndtrykk)

Etter et års arbeide med ritualer under ledelse av frimurerbrødre, kan frimureren søke om opptak i II grad, vennskapets grad. Nå får han nye ritualer som skal bringe ham videre i hans sjelelige utvikling.

Frimureriet og de hemmelige selskap(1)

Også en del av stortingsrepresentantene og lokalpolitikerne har vært frimurere og de har hatt bånd til utenlandske losjer. Norske frimurere har også vært ledere av og organisert paramilitære grupper som

Stay-behindgruppen.

Arkivet

FORBY frimureriets nasjonale losjer pga.Deres "onde" skjulte UGJERINGER

Følges av 2 medlemmer.

Frimurerlosjen kan ikke beskrives ,det må leses eller oppleves på “din kropp og sjel”.

Jeg skal oppsumere kort hva frimurerlosjbrødrene er en del av enten av viten eller uvitenhet.

Det er en rekke navn som går igjen,når man leser eller prater om frimurere.
Jeg vil bare gå innpå noen,men se på frimurene som en gruppe mennesker som er inni en pyramide,der de som betyr minst har et poeng,og de som betyr mer for denne gruppen har to til femti poeng.

Men det fins flere grupper en bare frimurene,deres forhold til frimurene vil jeg raskt fortelle deg.

Det viktigste er at DU setter deg inn i dette slik at VI skal kunne klare å begrense deres makt.
Der det er fremmedord bruker du fremmedordboka VIKTIG
Alt du vil vite om dette temaet på norsk og engelsk skal ligge direkte her eller som links.

Dette er ikke konspirasjonteorier dette er virkelighet,disse mørke kreftene driver med konspirasjon mot oss.

Korrupsjon ,manipulasjonen,INFILTRASJON,Spekulasjonsøkonomi,kriger,mafia,sykdommer,oljeindustrien,bilindustrien,våpenindustrien,sex industrien,penger.konspirasjon.

Hvem står bak disse krefter? Hvem forsøker å overta styringen av verdenspolitikken? Disse mennesker er knyttet til bankene under David Rockefeller og Rotschild familien. Styringen skjer gjennom Council of Foreign Relations, CFR, hvor alle medlemmer er amerikanske borgere og dertil oppnevnt av David Rockefeller. I denne organisasjon finner vi tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, men kun som rådgiver.

David Rockefeller starter den private klubben bilderbergere.

Ha fant den tidliger nazi-offiseren prins Bernhard av Nederland.
Klubben fikk navnet etter hotellet der det første møtet ble avviklet i 1954.

I utgangspunktet var klubbens ledelse en kryssning mellom en nazist og en stor kapitalist.

(Målet med det hele er (NWO) Den Nye Verdensorden, globalismen, énverdensstaten. Dennes ubestridte, ukronede”zar” er efter kenderes mening David Rockefeller, som holder alle tråde i sin hånd. Medlemmer af alle 4 grupper (CFR, TC, Bilderberg, CR) har måske kendskab til 90% af intrigerne i retning af énverdensstaten, mens medlemmer af 3, 2 eller 1 gruppe ved aftagende mindre. TC oprettedes 1973 på David Rockefellers foranledning af Zbigniew Brzezinski for at binde Europa, USA og Japan sammen økonomisk og politisk. Brzezinski beskrev tiltagende regionalisering (f.eks. EU og dens afløser, Euromediterranien) som forudsætning for den endelige globalisering, énverdensstaten. David Rockefeller.

Hvorfor? Over for FNs økonomi-udvalg erklærede David Rockefeller d. 14. September 1994: ”Alt hvad vi behøver, er den rigtigt store krise. Så vil nationerne acceptere den Nye Verdensorden (Rothschild-Rockefeller-styrets diktatoriske énverdensstat o.a..).kildehttp://www.riksavisen.no/?p=336 )

(Det virker som om David Rockefeller (født 1915) og hans frontmann Henry Kissinger (født 1923) dominerer alle de mektigste NWO-organene, mens Rothschild’ene utøver sin NWO-agenda mer diskrét i bakgrunnen. Kissinger fremstilles generelt som en alfa-hann som kjefter, brøler og truer på livet presidenter, statsministre og generalsekretærer, og behandler dem som brikker på et sjakkbrett.

Rockefellerne, under ledelse av David Rockefeller, still going i en alder av 93 år. Rockefellerne er en av de 13 viktigste Illuminati-familiene, og har trukket i mange tråder bak USAs hemmelige regjering de siste 50 årene. I denne tiden har Rockefellerne hatt to fryktinngydende ”dobermannpinchere” for politisk maktmisbruk og renkespill. Den ene er Henry Kissinger, bl.a. kjent for mottoet ”The illegal we do at once, the unconstitutional just takes a little more time”. Den andre er Zbigniew Brzezinski.kilde: http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=161&ThreadID=253654 )

Medlemmer av Den Norske Frimurerorden har infiltrert det militære, politiet og rettsapparatet og har hindret disse institusjoner i å fylle sin oppgave. Frimurere i rettsapparatet forsvarer urettmessig egne medlemmer. De står bak våre mest kjente justismord hvor uskyldige mennesker er dømt til, og har sonet lange fengselsstraffer.kilde: http://www.grunnlovens-vektere.com/html/rudstrom.html

Engasjer Deg Kjenn historien Reis Deg opp og Kjemp mot pengamakta NÅ ikke imorra eller neste år. Mer om sonen

Origo FORBY frimureriets nasjonale losjer pga.Deres "onde" skjulte UGJERINGER er en sone på Origo. Les mer
Annonse